Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"EWA ŚMIGIERA"

Mechanochemiczne metody intensyfikacji reakcji chemicznych

Czytaj za darmo! »

Mechanochemia definiowana jest jako dziedzina chemii, w której reakcje chemiczne inicjowane są efektami zjawisk fizycznych generowanych wymuszeniami mechanicznymi w warunkach tarcia. Mechanochemia należy do procesów "przyjaznych" środowisku. W porównaniu z tradycyjnymi procesami technologicznymi stwarza ona możliwość uaktywniania kanałów reakcyjnych nieosiągalnych "klasycznymi" metodami ([...]

Mocznik - cenny surowiec dla przemysłu chemicznego

Czytaj za darmo! »

Zebrano statystyczne dane dotyczące produkcji mocznika w Polsce i na świecie. Dokonano przeglądu przemysłowych zastosowań mocznika w rolnictwie, produkcji tworzyw sztucznych i włókien, przerobie ropy naftowej oraz kompleksowaniu nadtlenku wodoru.Mocznik jest produktem chemicznym znanym od roku 1773, kiedy to G.F. Rouelle wyekstrahował go alkoholem z suchej pozostałości po odparowaniu moczu. [...]

Badania nad wykorzystaniem glicerolu w syntezie organicznej.Cz. I. Konwersja glicerolu do akroleiny

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono badania przemiany wodnych roztworów glicerolu (40-90% glicerolu) do akroleiny i alkoholu allilowego w temp. 280-400°C w obecności kwasowych katalizatorów. Największy stopień konwersji glicerolu uzyskano dla układów H2SO4/SiO2-Al2O3 i SiO2-Al2O3 (0,29- 0,30 mol/mol do akroleiny i 0,22-0,28 mol/mol do alkoholu allilowego) w temp. 300°C. Przydatność mieszaniny poreakcyjnej do s[...]

Selektywne reakcje kondensacji acetonu i acetofenonu w układach katalitycznych wspomaganych mechanochemicznie

Czytaj za darmo! »

Wykorzystanie nowoczesnych metod intensyfikacji reakcji, ultradźwięków lub promieniowania mikrofalowego, w procesach chemicznych stało się bardzo atrakcyjne w dobie implementacji reguł zielonej chemii do praktyki przemysłowej, ze względu na znaczną redukcję czasu trwania reakcji (z kilku godzin do kilku minut lub sekund), dużą czystość produktów końcowych oraz łagodniejsze warunki prowadze[...]

 Strona 1