Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"DOMINIKA CZYCZ"

Materiały mezoporowate w ochronie środowiska i technologii paliw

Czytaj za darmo! »

Synteza materiałów zaliczanych do rodziny M41S została zapoczątkowana opracowaniem materiału mezoporowatego MCM-41 o uporządkowanej strukturze heksagonalnej (Mobil Oil, 1992 r.). W wyniku dalszych badań otrzymano sita mezoporowate MCM-48, MCM-50, SBA-13, SBA-15 i MSU. W zależności od rodzaju stosowanego surfaktantu, prekursora krzemu, pH, temperatury obróbki hydrotermalnej i warunków usuwania templatu otrzymuje się materiały różniące się uporządkowaniem struktury, stabilnością i morfologią powierzchni. Generowanie centrów aktywnych w materiałach mezoporowatych odbywa się na etapie syntezy (np. wprowadzenie metali do szkieletu sita) lub metodami post-synthesis (np. impregnacja). Możliwość projektowania powierzchni sit mezoporowatych powiększa obszar ich zastosowań w katali[...]

 Strona 1