Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"MARTIN ĈERNÝ"

Structure and properties of wires made of tungsten and its alloys


  The paper describes deformation behaviour, mechanical properties and structure of drawn tungsten wires that were heat treated by annealing at various temperatures. Introductory part describes technological process and analysis of drawing technology. Mechanical properties of tungsten wires of various chemical composition, as well as changes of structural states caused by deformation strengthening and annealing was investigated experimentally. W pracy opisano przebieg deformacji, własności mechaniczne i strukturalne ciągnionych drutów wolframowych oraz obróbkę cieplną przez wyżarzanie w różnych temperaturach. Przedstawiono części opisu procesu technologicznego i analizę technologii ciągnienia. Przeprowadzono badania doświadczalne zależność zmian struktury i własności mechanicznych drutów wolframowych o różnym składzie chemicznym, zmian strukturalnych wywołanych przez umocnienie odkształceniowe oraz wyżarzanie. Key words: tungsten wires, drawing, structure, properties Słowa kluczowe: druty wolframowe, ciągnienie, struktura 2011 r. HUTNIK - WIADOMOŚCI HUTNICZE S. 23 1. Introduction. Tungsten is characterized by high temperature of melting with high modulus of elasticity. Low compressibility factor, high density and resistance to neutron and gamma radiation are its other valued properties. It is also characterized by high electric resistance. Owing to these properties tungsten belongs to important electric materials. Its combination of high-melting properties with high stre[...]

 Strona 1