Wyniki 1-10 spośród 12 dla zapytania: authorDesc:"STANISŁAW K. MUSIELAK"

Przekrawacz rotacyjny w tekturnicy Cz. 6


  Jest to szczególny przypadek pracy przekrawacza, kiedy na zewnętrzną warstwę tektury nanoszony jest wymagany nadruk, według systemu nazywanego powszechnie "preprint". Taki system został uwzględniony w budowie i działaniu przekrawacza. Według rozwiązania BHS realizacja procesu "preprint" może przebiegać przy prędkościach roboczych tekturnicy do 350 m/min. Opanowanie technologii cięcia w systemie "preprint" wymaga szczególnie od personelu obsługi maszyny wiedzy i praktyki. Technologia ta nie jest stosowana w każdym zakładzie produkującym tekturę, jednak korzysta z niej coraz więcej zakładów. Na przykład, we Francji jej udział w łącznej produkcji tektury wynosi 50-70%. W realizacji procesu stosuje się trzy rodzaje znaczników: simpelx, duplex bądź triplex (czyli pojedynczy, podwójny i potrójny). Znaczniki typu triplex spotykane są najczęściej w USA. Liczba znaczników decyduje o niewrażliwości systemu na zakłócenia przypadkowe związane z fałszywym generowaniem impulsów przy rozpoznawaniu elementów (belek) nadruku (rys. 1). Pozycjonowanie głowicy sensora może być ręczne lub automatyczne - dla systemów bardziej zaawansowanych i droższych. Rozwiązanie automatyczne zapewnia znacznie mniejsze straty w produkcji. W tekturnicach mocno obłożonych zleceniami nakłady inwestycyjne na automatyzację procesu "preprintu" szybko się zwracają. Odczyt sygnału z głowicy sensora "preprintu" w rozwiązaniu firmy BHS odbywa się w czasie 1 ms. W przypadku zadrukowania tektury w systemie "preprint" głowica z[...]

Optymalizacja zużycia energii w tekturnicy Cz. 2.


  Przebieg funkcji sinus jako napięcia czy natężenia prądu nie zawiera żadnych innych składowych harmonicznych (1), a tylko jedną podstawową częstotliwość o określonej amplitudzie. W Europie wartość częstotliwości podstawowej harmonicznej pierwszego rzędu wynosi 50 Hz, drugiej 100 Hz, trzeciej 150 Hz itd. Sinusoidalny przebieg napięcia prądu w tekturnicy zawiera w swoim spektrum wyższe harmoniczne. Do ich analizy używa się analizatora spektralnego, który przedstawia w formie graficznej amplitudy napięcia w zależności od częstotliwości. Przykładem jest rysunek 1, który za pomocą analizy Fouriera pokazuje przebieg prostokątny prądu jako rozkład wyższych harmonicznych. Harmoniczna podstawowa równa jest częstotliwości sieci zasilającej. Przykład na rysunku 1 pokazuje harmoniczne 3., 5. i 7. Dodając występujące przebiegi uzyskujemy wypadkowy przebieg prądu, który nie jest zbliżony do prostokąta, niemniej niewiele od niego odbiega. W przypadku sumowania wysokich harmonicznych uzyskujemy przebieg prostokątny. Harmoniczne w systemie sieci przykładowej tekturnicy Wpływ harmonicznych w napięciu zasilającym jest niekorzystny dla większości odbiorników energii elektrycznej, gdyż powoduje dodatkowe straty mocy czynnej, które są przyczyną nagrzewania się urządzeń i kabli oraz wielu negatywnych skutków w systemie sieci tekturnicy (2). Dalsze problemy, to: - zakłócenia w układach i torach pomiarowych urządzeń automatycznej regulacji procesów technologicznych oraz zakłócenia w torach teletransmisyjnych, - zakłócenia w pracy urządzeń elektronicznych, np. sterowników mikroprocesorowych. Tekturnica jest skomplikowanym systemem mechanicznym wyposażonym w ponad 300 układów napędowych. Główną przyczyną powstawania odkształceń napięcia jest zasilanie odbiorników z nieliniowymi charakterystykami napięciowo- prądowymi. Odbiorniki posiadające te nieliniowości powodują generowanie wyższych harmonicznych natężenia i napięcia prą-du. Typowymi nieliniowy[...]

Zdalne serwisowanie tekturnicy - nowy trend?


  W artykule przedstawiono najnowsze osiągnięcia na rynku światowym dotyczące doskonalenia serwisu technicznego tekturnic i instalacji w wytwórniach tektury falistej, poprzez wprowadzenie nowoczesnych technik informatycznych. Zwrócono uwagę na aktualny trend w przyszłości serwisu. Przedstawiono zmiany, których dokonano w ostatnim okresie w firmie BHS, z naciskiem na możliwości polepszenia diagnostyki technicznej tekturnicy. Słowa kluczowe: zdalny serwis, tekturnica, diagnostyka, przekrawacze, technika napędowa The article shows the newest achievements in the global market aiming at improvement of technical service dedicated to corrugators and installations in the corrugated plants using the latest information technologies. A particular attention is paid to a current trend for the future of the service. The author presents changes which have been introduced by BHS, mainly in the field of possible improvement of technical diagnostics of the corrugator. Keywords: remote service, corrugator, diagnostics, cutters, drive engineering Wprowadzenie W ostatnich latach obserwuje się istotne zmiany w konstrukcjach maszyn i technologiach stosowanych w procesach wytwarzania tektury falistej (rys. 1). Zmiany te nie następują jednak zbyt gwałtownie w przeciwieństwie do postępu w serwisie technicznym, co staje się coraz bardziej zauważalne. Wystarczy cofnąć się do lat 90. XX w. (1) i porównać ówczesne możliwości serwisu. Zmiany są diametralne. ,,Virtuelle Maschine", ,,Condition Monitoring’’, ,,Serwis jako sprzedający" oraz ,,International Service Delive" - są pojęciami, które ukazują, czego oczekuje się w przyszłości od serwisu technicznego. Serwis ten jest bardzo efektywnym połączeniem z klientem i jest to tendencja ciągle rosnąca… Jest on punktem wyjściowym dla rozwiązań technologicznych, organizacyjnych i ogólnych innowacji technicznych" (2). Coraz bardziej trafne i godne podkreślenia jest stwierdzenie, że "pierwszą maszy[...]