Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Ewa Zielińska"

Gdzie powstają Polskie Normy?


  Normalizacja przyczynia się do zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw, obniżenia kosztów produkcji, poprawy bezpieczeństwa oraz jakości produktów i usług, zapewnienia interoperacyjności. Wszystko to jest możliwe dzięki znoszeniu barier technicznych w handlu i jest efektem udziału w normalizacji na szczeblach ponadnarodowych.Polski Komitet Normalizacyjny na mocy ustawy o normalizacji reprezentuje Polskę w międzynarodowych i europejskich organizacjach normalizacyjnych. Jest członkiem Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO), Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej (IEC), Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN) i Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego Elektrotechniki (CENELEC). PKN pełni również rolę krajowej organizacji normalizacyjnej Europejskiego Instytutu Norm Telekomunikacyjnych (ETSI). Bruksela? Ponieważ w tym roku upływa 10 lat od czasu, kiedy PKN uzyskał pełne członkostwo w organizacjach europejskich, dam im pierwszeństwo. CEN i CENELEC są prywatnymi stowarzyszeniami opartymi na prawie belgijskim, z siedzibą w Brukseli. Są to dwie niezależne organizacje o charakterze non-profit, których celem jest opracowywanie norm i innych produktów normalizacyjnych zgodnych z potrzebami rynku. CEN i CENELEC nie są agendami Komisji Europejskiej, choć czasem są tak postrzegane. Członkostwo w CEN i CENELEC opiera się na zasadzie delegacji krajowej, co oznacza, że członkiem organizacji może być krajowa jednostka normalizacyjna (w CEN) lub komitet krajowy elektrotechniki (w CENELEC). W Polsce obie te funkcje pełni PKN. Obecnie członkami CEN i CENELEC są jednostki normalizacyjne z krajów UE, EFTA, byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii oraz Turcji, w sumie każda z organizacji liczy 33 członków. Schemat, w[...]

Zastosowanie środków powierzchniowo czynnych do usuwania tłuszczów i olejów z powierzchni metalowych

Czytaj za darmo! »

Dążono do zastąpienia chlorowcopochodnych węglowodorów aromatycznych dotychczas stosowanych w przemyśle do usuwania tłuszczów i olejów z powierzchni elementów maszyn i urządzeń wodnymi roztworami środków powierzchniowo czynnych bezpiecznymi dla zdrowia ludzkiego i łatwo dostępnymi. Określono optymalne składy roztworów przeznaczonych do mycia zapewniające - w zależności od tworzywa elementów[...]

 Strona 1