Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"ANDRZEJ PRZYBYLIK"

Alternatywne rozwiązanie w zakresie spalania paliw stałych w urządzeniach grzewczych

Czytaj za darmo! »

Z uwagi na to, że rynek unijny stawia ścisłe wymagania dotyczące bezpieczeństwa wyrobów będących w obrocie na terenie UE, akta zharmonizowane dotyczące urządzeń grzewczych spalających paliwa stałe zawierają jasno sprecyzowane kryteria, jakie muszą spełniać urządzenia grzewcze opalane paliwami stałymi. Jednym z nich są wymagania dotyczące stosowanych paliw, które zostały wyspecyfikowane w [...]

Problematyka atestacji nowoczesnych ceramicznych systemów kominowych w obszarze wymagań norm zharmonizowanych z Dyrektywą Unii Europejskiej 89/106/EWG "Wyroby budowlane"

Czytaj za darmo! »

KOMIN, jako integralna część każdego urządzenia grzewczego (opalanego paliwami) musi spełniać zasadniczą funkcję - w sposób bezpieczny odprowadzać z niego spaliny. To właśnie od jego sposobu wykonania, instalacji, a przede wszystkim przeznaczenia do określonej pracy w znacznej mierze zależy bezpieczeństwo użytkowników. Do listy tych czynników należy zaliczyć samą osobę eksploatującą system [...]

 Strona 1