Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Marta Nowicka"

Ósma edycja "Święta Papieru"

Czytaj za darmo! »

Prawie 7 tysięcy osób odwiedziło Muzeum Papiernictwa w dniach 26-27 lipca, podczas "Święta Papieru". Celem tego, odbywającego się już po raz ósmy festynu, jest popularyzowanie wiedzy o papierze, jego historii i roli w rozwoju cywilizacji. Obok samodzielnego czerpania papieru, badania jego właściwości, np. wytrzymałości, gramatury, barwienia go metodą marmurkowania albo shibori, każdy z uczes[...]

50 lat, Muzeum Papiernictwa w Duszniku-Zdroju DOI:


  Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju mieści się w jedynym zachowanym w Polsce młynie papierniczym, pochodzącym sprzed 1562 r. Od 50 lat zajmuje się gromadzeniem, ochroną i udostępnianiem zbiorów związanych z papiernictwem, drukarstwem oraz historią Dusznik-Zdroju. W ciągu tego okresu zrealizowało wiele przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, naukowym i edukacyjnym, w których uczestniczyło ponad 2 mln osób. W 2011 r., dzięki wysiłkom Muzeum Papiernictwa, dusznicki młyn papierniczy uznany został za Pomnik Historii. To szczególne wyróżnienie otworzyło drogę do podjęcia starań o wpisanie obiektu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Wpis ten pozwoliłby uznać papiernię za wspólne dobro ludzkości, które wyróżnia "najwyższa powszechna wartość". W 2018 r. Muzeum Papie[...]

50 lat Muzeum Papiernictwa DOI:

Czytaj za darmo! »

Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju w dniach 28-29 lipca 2018 r. organizuje "Święto Papieru" ( już po raz osiemnasty). Jest to największy w Polsce festyn rodzinny poświęcony upowszechnianiu wiedzy o papierze, jego historii, znaczeniu dla rozwoju cywilizacji oraz roli we współczesnym świecie. Organizowane jest corocznie od 2001 r. w ostatni weekend lipca. Założeniem Święta Papieru jest zapewnienie odwiedzającym czynnego, bezpłatnego uczestnictwa w warsztatach. Układ stanowisk pomyślany został tak, aby odwiedzający rozpoczęli indywidualną ścieżkę edukacyjną od poznania materiałów i sur[...]

Konferencja jubileuszowa DOI:


  Okazją do podsumowania 50-lecia działalności Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju była konferencja jubileuszowa zorganizowana 2 października 2018 r. Składała się z dwóch części: merytorycznej, która odbyła się w dusznickim muzeum oraz artystycznej - w Teatrze Zdrojowym im. Fryderyka Chopina.Pierwsza z nich rozpoczęła się odczytaniem okolicznościowych listów od prezesa rady ministrów Mateusza Morawieckiego i szefowej Departamentu Ochrony Zabytków MKiDN Katarzyny Zalasińskiej oraz wystąpieniami wicewojewody dolnośląskiego Kamila Zielińskiego i wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Juliana Golaka. Wyrazy uznania dla Jubilata przekazali również reprezentanci starosty kłodzkiego Michał Cisakowski i Anetta Kościuk oraz burmistrz Dusznik-Zdroju Piotr Lewandowski. Po tych wystąpieniach najważniejsze osiągnięcia Muzeum Papiernictwa ostatnich 10 lat zaprezentował dyrektor Maciej Szymczyk. Są to m.in.: przeprowadzenie remontów dachów nad młynem papierniczym i suszarnią, zaliczenie muzeum przez Polską Organizację Turystyczną do grupy największych atrakcji turystycznych Polski, nadanie młynowi papierniczemu statusu Pomnika Historii, organizacja dolnośląskiej inauguracji objęcia przez Polskę przewodnictwa w Radzie UE, uzyskanie wpisu do Państwowego Rejestru Muzeów, skupiającego najważniejsze dla kultury polskiej obiekty, zdobycie środków na adaptację na cele muzealne budynku suszarni, pozyskanie partnerów z Czech i Niemiec do wspólnej realizacji planów wpisu najcenniejszych młynów papierniczych na listę UNESCO, rozbudowa kolekcji muzealnych o zbiór historycznych dokumentów identyfikacyjnych, ekslibrisy oraz polskie banknoty od czasów insurekcji kościuszkowskiej po 2018 r. i ogromny postęp w badaniach nad dziejami młyna papierniczego. Podczas uroczystości wręczone zostały odznaczenia i dyplomy. Odznakę "Zasłużony dla Kultury Polskiej" otrzymało czworo pracowników Muzeum Papiernictwa - autorów i współautorów wystaw [...]

XIX Święto Papieru - niewy(czerpane) dziedzictwo dla każdego DOI:


  W tym roku mija 180 lat od wynalezienia fotografii przez Francuza, Louisa Jacquesa Daguerre`a. Aby uczcić to wydarzenie, XIX Święto Papieru (27-28 lipca 2019 r.) odbyło się pod znakiem fotografii i kultury francuskiej. W tegorocznym, największym w Polsce rodzinnym festiwalu poświęconym papierowi wzięło udział ok. 5 tysięcy osób. Zainspirowani francuskim wynalazkiem, przygotowaliśmy prezentację prototypu aparatu fotograficznego (camera obscura). Do tego celu wykorzystana została… XVI-wiec[...]

 Strona 1