Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Malwina Kaleta"

Porównanie właściwości różnych rodzajów celulozy przed i po regeneracji z cieczy jonowych


  W pierwszej publikacji (1) przedstawiliśmy wyniki rozpuszczania pięciu rodzajów celulozy, w chlorku i octanie 1-butylo-3- metyloimidazoliowym, a mianowicie: - celulozy mikrokrystalicznej MCC (Avicel, Fluka) - A - celulozy włóknistej (medium, Sigma-Aldrich) - B - celulozy wiskozowej z drewna bukowego (przemysłowa) - C - α-celulozy (Sigma-Aldrich) - D - celulozy bakteryjnej - E, wytworzonej w procesie hodowli bakterii octowych Acetobacter xylinum, w warunkach statycznych, w temperaturze 30°C, w ciągu 7 dni, z zastosowaniem pożywki Herstina-Schramma, wg metodyki opracowanej w Instytucie Papiernictwa i Poligrafii (2). Druga część badań dotyczyła porównania właściwości próbek wybranej celulozy wyjściowej i regenerowanej (po jej wyodrębnieniu z cieczy jonowych). Metodyka badań Wytrącanie celulozy z cieczy jonowych Próby wytrącania celulozy wykonano z zastosowaniem roztworów celuloz wzorcowych o stężeniu 8-15% wag., sporządzonych w wyniku ich rozpuszczenia w cieczach jonowych w ustalonych warunkach (1). Jako odczynniki wytrącające użyto wodę destylowaną i etanol (cz.d.a.). Cieczami tymi zalewano roztwory celuloz w szklanych fiolkach o pojemności 4 cm3, po czym ich zawartość przenoszono ilościowo do zlewek o pojemności 100 cm3. Całkowita objętość wody lub etanolu użyta do wytrącenia celulozy wyniosła 50 cm3. Wytrąconą celulozę starannie odmywano przez kilkakrotną dekantację, odsączano na tkaninie filtracyjnej i suszono do stałej masy. Właściwości termiczne Właściwości termiczne celuloz wytrąconych z cieczy jonowej oraz, porównawczo, próbek wyjściowych zbadano metodą termograwimetrii - TG i DTG oraz różnicowej kalorymetrii dynamicznej Porównanie właściwości różnych rodzajów celulozy przed i po regeneracji z cieczy jonowych Comparison of Properties of Various Types of Cellulose Before and After Regeneration From Ionic Liquids Barbara Surma-Ślusarska Dariusz Danielewicz Malwina Kaleta Zbadano charakterystykę próbek celulozy[...]

 Strona 1