Wyniki 1-10 spośród 31 dla zapytania: authorDesc:"A. Stanisławska"

Wpływ grubości powłoki na migrację hydrofilowych środków wiążących

Czytaj za darmo! »

Stwierdzono, że tworzeniu struktury towarzyszą zjawiska migracji składników mieszanki powlekającej, gdyż dla danego składu substancji stałej właściwości papierów powlekanych zależą od grubości powłoki. Określono wpływ kierunku i intensywności migracji środków wiążących, podczas konsolidacji powłok pigmentowych o różnej grubości, na podstawowe właściwości drukowe papierów powlekanych. Stwi[...]

Witold Rola Stanisławski DOI:

Czytaj za darmo! »

Inżynier hydrotechnik, absolwent Politechniki Lwowskiej, obrońca Lwowa w 1918 r. Do 1939 r. Dyrektor Biura Studiów Budowy Wodociągów i Kanalizacji w Polsce. W 1944 r., podczas Powstania Warszawskiego, odpowiedzialny za zaopatrzenie stolicy w wodę. Poległ na Żoliborzu. Pośmiertnie odznaczony orderem Virtuti Militari.Witold Rola Stanisławski urodził się w Kosowie 25 stycznia 1900 r. Jego ojciec Edmund Stanisławski był starostą kosowskim i tarnobrzeskim. Matka Katarzyna Karczewska pochodziła z rodziny ormiańskiej. Jej siostra, Jadwiga Zarugiewicz, była Matką Chrzestną Grobu Nieznanego Żołnierza w Warszawie. Witold był najmłodszym z czworga rodzeństwa. Wkrótce po jego narodzinach Stanisławscy przenieśli się do Lwowa. W latach 1917-1925 Witold studiował na Wydziale Inżynierii Wodnej Politechniki Lwowskiej. Podczas studiów został asystentem profesora M. Matakiewicza. W 1918 roku brał udział w obronie Lwowa. Został odznaczony Krzyżem Obrony Lwowa.[...]

Postęp w papierach i tekturach powlekanych

Czytaj za darmo! »

Wskazówki dotyczące przyszłych tendencji rynkowych dla powlekanych papierów drukowych można uzyskać z danych dotyczących rozwoju różnych technik drukarskich. Klasyczny druk wypukły nie jest już praktycznie stosowany. Także w drukowaniu gazet i czasopism typografia została wyparta przez technikę drukowania offsetowego zwojowego. Zastosowanie drukowania offsetowego, zwłaszcza zwojowego, od wie[...]

Zastosowanie światła synchrotronowego jako nowej metody badawczej w papiernictwie

Czytaj za darmo! »

Wytwory papiernicze należą do materiałów heterogenicznych o strukturze usieciowanej. Ogromna liczba elementów pochodzenia biologicznego, składających się na tę strukturę (szacuje się, że 1 g suchej masy celulozowej zawiera ok. 7-10 mln włókien), powoduje, że jest ona niezwykle złożona i niejednorodna w skali mikroskopowej, co w znacznym stopniu utrudnia jej kształtowanie. Wykorzystanie do produkcji głównie naturalnych i odnawialnych surowców pozwala zaliczyć papier do produktów przyjaznych środowisku (wliczając w to wszelkie konsekwencje związane z realizacją procesu produkcyjnego). Wpływ na taki wizerunek mają również ciągłe dążenia do ograniczania zużycia surowców i emisji odpadów w trakcie procesu produkcyjnego oraz zwiększenia wykorzystania mas wtórnych. Pomimo pojawiającyc[...]

Właściwości absorpcyjne linerów i flutingów: porównanie metody Cobb i PDA


  Celem pracy było porównanie metod eksperymentalnych służących do oznaczania chłonności papierów stosowanych na warstwy składowe tektury falistej. Porównano właściwości absorpcyjne linerów i flutingów zmierzone zgodnie ze znormalizowaną metodą Cobb oraz wyznaczone na podstawie dynamiki penetracji wody aparatem PDA. W toku badań zostało ustalone, że niektóre papiery - pomimo zbliżonych wartości wskaźnika Cobb - charakteryzowały się inną dynamiką penetracji. Całkowite objętości wody, jakie wniknęły w próbki po długim czasie pomiaru, były ze sobą porównywalne, jednakże szybkość penetracji była zróżnicowana, zwłaszcza w początkowym etapie absorpcji. Odmienne charakterystyki penetracji przy podobnych wartościach absorpcji wody Cobb mogą być przyczyną problemów podczas sklejania lub drukowania tektury falistej. Słowa kluczowe: absorpcja wody, dynamika penetracji, szybkość penetracji, liner, fluting, tektura falista.Tektura falista dzięki swym zaletom zajmuje czołową pozycję na rynku opakowań. Pomimo konkurencji ze strony innych materiałów opakowaniowych obserwuje się ciągły wzrost jej produkcji. Tak wielką popularność zawdzięcza swej lekkości, odpowiednim właściwościom ochronnym, wytrzymałościowym i amortyzacyjnym oraz efektownym nadrukom, a także nieszkodliwości dla środowiska i zdrowia oraz łatwości ponownego przerobu na papier. Zmieniają się jednakże wymagania stawiane przez konsumentów i odbiorców wobec opakowań wytwarzanych z tektury falistej oraz wprowadzane są innowacje zwiększające wydajność tekturnic. Coraz większą uwagę zwraca się na estetykę i jakość produktu, jego przydatność do pakowania różnych produktów spożywczych, czy przemysłowych. Jakość tektury falistej jest uzależniona w skomplikowany sposób od wielu różnych czynników związanych z charakterystykami papierów i tektur składowych, właściwościami kleju, konstrukcją Właściwości absorpcyjne linerów i flutingów: porównanie metody Cobb i PDA EWA DRZEWIŃSKA, ANNA STANI[...]

 Strona 1  Następna strona »