Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"MARCIN STACHURSKI"

Wykorzystanie sieci monitoringu wód powierzchniowych do oceny możliwości zmniejszenia uciążliwości składowiska "Żelazny Most"

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań modelowych, wykorzystujących pomiary z podstawowej oraz rozszerzonej sieci monitoringu wokół składowiska odpadów poflotacyjnych "Żelazny Most". Analizując wyniki badań w rozszerzonej sieci monitoringu wykazano, że możliwe jest wykonanie ilościowej oceny wpływu sposobu pracy urządzeń hydrotechnicznych, stanowiących obecnie elementy składowe systemu drenażu wokół s[...]

 Strona 1