Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Zbigniew Piątek"

Unikatowy obwód probierczy dla prób zwarciowych ograniczników przepięć w Laboratorium Urządzeń Rozdzielczych Instytutu Energetyki DOI:10.15199/74.2019.8.3


  W Laboratorium Urządzeń Rozdzielczych Instytutu Energetyki uruchomiono w pełni nowoczesne stanowisko badawcze, umożliwiające sprawdzanie własności elektrycznych ograniczników w zakresie wytrzymałości zwarciowej. Uzyskano niezawodny układ (z wykorzystaniem elementów automatyki mikroprocesorowej), zapewniający prawidłowe przeprowadzanie prób zwarciowych ograniczników przepięć. Próby te odzwierciedlają stany awaryjne ograniczników, jakie mogą wystąpić w rzeczywistych układach elektroenergetycznych. Stany awaryjne ograniczników przepięć są szczególnie groźne w przypadku ich instalacji w małogabarytowych prefabrykowanych stacjach transformatorowych, w których z powodu małych odległości izolacyjnych, awarie ograniczników mogą zagrażać obsłudze oraz innym komponentom stacji. Uszkodzenia ograniczników mogą być spowodowane m.in.: niewłaściwym doborem ogranicznika do warunków w danym układzie sieciowym, wniknięciem wilgoci do jego wnętrza, zabrudzeniami atmosferycznymi, wadami materiałowymi, wystąpieniem przepięć o wartości szczytowej i czasie trwania wyższym od odporności gwarantowanej przez wytwórcę. W przypadku awarii przez ogranicznik przepływa prąd zwarciowy, którego czas przepływu jest zdeterminowany czasem zadziałania zabezpieczeń (ok. 200 ms). Uszkodzeniom ograniczników towarzyszy łuk, powodujący gazowanie materiałów wewnętrznych (np. warystorów), silne przegrzewanie ich osłon. Wzrost ciśnienia wewnętrznego może prowadzić do rozerwania osłony, co zagraża otoczeniu. Stany awaryjne ograniczników przepięć są sprawdzane podczas badań ich wytrzymałości zwarciowej, które przeprowadzane są zgodnie z normą PN-EN 60099-4:2015 [2], w której procedura próby wytrzymałości zwarciowej odzwierciedla przebieg uszkodzenia ogranicznika przepięć w zależności od jego konstrukcji i jest zgodna z przebiegiem, jaki może wystąpić w układzie rzeczywistym. Mgr inż. Lidia Gruza (lidia.gruza@ien. com.pl) - Instytut Energetyki, Warszawa, mgr [...]

 Strona 1