Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Jacek Lachowicz"

Identyfikacja prędkości fali elektromagnetycznej w przegrodach budowlanych diagnozowanych metodą georadarową DOI:10.15199/33.2018.12.25


  zależności: (2) 1) Politechnika Gdańska,Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska *) Adres do korespondencji: jaclacho@pg.gda.pl Streszczenie. W artykule opisano metodę identyfikacji prędkości fali elektromagnetycznej na podstawie analiz dyfrakcji spowodowanych obecnością inkluzji w przegrodach budowlanych żelbetowych, ceglanych oraz zespolonych żelbetowo-ceglanych. Zaprezentowano trzy modele matematyczne opisujące dyfrakcje charakterystycznew przypadku inkluzji kołowej, pionowej inkluzji przy powierzchni skanowania oraz przy granicy między dwoma ośrodkami, przy czym w jednym z nich występuje inkluzja kołowa. Przeprowadzono analizy numeryczne metodą różnic skończonych w dziedzinie czasu w celu potwierdzenia efektywności przedstawionych modeli matematycznych w identyfikacji prędkości propagacji fali. Zaproponowanąmetodę zweryfikowano za pomocą badań doświadczalnych. Słowa kluczowe: diagnostyka nieniszcząca; metoda georadarowa; konstrukcje żelbetowe; konstrukcje murowe. Abstract. This study is devoted to the method of identification of electromagnetic wave velocity based on the analysis of diffractions due to the presence of inclusions in reinforced concrete, masonry and reinforced concrete masonry composite structures. Three mathematical models describing diffractions characteristic for a circular inclusion, a vertical inclusion at the scanning surface and a boundary between two media with a circular inclusion in one of them are derived. Numerical analyses using the finite-difference time-domain method were performed to confirm the effectiveness of the presented mathematical models in the identification of[...]

 Strona 1