Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Jan Więcek"

Prognozy rozwoju przemysłu skórzanego na tle innych sektorów gospodarki

Czytaj za darmo! »

Zmiany zachodzące w gospodarce światowej wywierają istotny wpływ na gospodarkę Unii Europejskiej, w tym gospodarkę polską. Brak barier w przepływie towarów i usług, związany z procesem globalizacji spowodował wzrost znaczenia jednych gałęzi przemysłu, jednocześnie prowadząc do marginalizacji innych. W Unii Europejskiej zjawisko marginalizacji dotknęło w szczególności przemysł skórzany i włókienniczy, które są zaliczane do przemysłów tradycyjnych. W artykule przedstawiono sytuację i znaczenie przemysłu skórzanego na tle innych przemysłów w odniesieniu do gospodarki UE. Zwrócono uwagę na zmiany produkcji wyrobów skórzanych zachodzące w Polsce w latach 1985-2006. Sporządzono również prognozy, które mogą stanowić podstawę do podejmowania decyzji przeciwdziałających niekorzystnej tendencji sp[...]

 Strona 1