Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Radosław Bąk"

Niezawodność zasilania dzięki innowacyjnym rozwiązaniom JM-Tronik - Pakiet Smart Grid DOI:


  JM-Tronic Sp. z o.o. od prawie 40 lat prowadzi aktywne działania w zakresie badań i rozwoju nowych funkcji i zastosowań metod pomiarowo-obliczeniowych, zwiększających bezpieczeństwo dostaw energii. Owocem tych prac jest m.in. Pakiet Smart Grid, składający się z szafy sterowniczej, wyposażonej w sterownik z lokalizacją zwarć i komunikacją GPRS, sensorów pomiarowych prądu SP i napięć SN do zastosowań w sieciach dystrybucyjnych oraz napowietrzny rozłącznik próżniowy w obudowie zamkniętej typu RU-V. Prezentowane w artykule rozwiązanie w istotny sposób przyczynia się do poprawy wskaźników: - SAIDI - przeciętny systemowy czas trwania przerwy długiej, - SAIFI - przeciętna systemowa częstość przerw długich, - MAIFI - przeciętna częstość przerw krótkich. Pojęcie sieci inteligentnej pojawiło się na przełomie[...]

 Strona 1