Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"MARIUSZ GREGOR"

Wytwarzanie gazu do syntezy amoniaku. Ewolucja technologiczna wymywania CO2 z gazu procesowego roztworem węglanu potasowego

Czytaj za darmo! »

Dokonano przeglądu najczęściej stosowanych procesów usuwania ditlenku węgla z przemysłowych mieszanin gazowych z wykorzystaniem chemisorpcji w wodnych roztworach alkalicznych. Omówiono klasyczny proces wymywania ditlenku węgla wodnym roztworem węglanu potasu aktywowanego DEA (Benfield/Carsol) oraz jego współczesne modyfikacje obejmujące zmiany technologiczne i nowe aktywatory aminowe. Zaprezentowano projekt modernizacji procesu Benfielda opracowany w Instytucie Nawozów Sztucznych (INS) Puławy i jego wdrożenia przemysłowe wprowadzone w krajowych i zagranicznych wytwórniach amoniaku. A review, with 21 refs., of processes for removal of CO2 from gas mixts. by absorption with alk. org. solvents or K2CO3 soln. In particular, the modifictions of Benfield process, esp. made by th[...]

Symulacja pracy inżektora parowego w węźle usuwania CO2 z gazu syntezowego

Czytaj za darmo! »

Opracowano model symulacyjny funkcjonowania inżektora parowego dla zmiennych parametrów procesu ekspansji węglanowych. Simulation model of steam injector used for expansion of carbonate solns. was developed and exemplified under varying the steam pressure under operational and failure conditions. W węźle usuwania ditlenku węgla z gazu syntezowego jedną z operacji jest ekspansja roztworów węglanów potasowych. Układ technologiczno-energetyczny (rys. 1), składający się z inżektora parowego oraz ekspandera stosuje się w celu zmniejszenia wskaźnika zużycia pary. W ekspanderze na skutek spadku ciśnienia, z roztworu odparowuje pewna ilość wody wraz z ditlenkiem węgla. Rozprężoną parę po sprężeniu przez inżektor od ciśnienia pz do ciśnienia ps wykorzystuje się w desorpcji CO2. Para za[...]

Modele termodynamiki procesowej w pakiecie oprogramowania symulacyjnego linii technologicznych wytwarzania amoniaku

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono podstawy teoretyczne modeli termodynamiki procesowej zaimplementowanych w stworzonym w INS pakiecie oprogramowania symulacyjnego linii produkcyjnych amoniaku. Fundamentals of NH3 synthesis and syngas processing were presented. The known and authors’ own equations of state were used for developing the process simulation models. The models were exemplified by describing the thermodn. properties of NH3 as cooling medium, the soly. of syngas components in liq. NH3, and the equil. of NH3 synthesis. Zastosowanie komputerów do obliczeń technologicznych, a następnie do symulacji chemicznej linii technologicznej, spowodowało przesunięcie obiektu zainteresowań inżynierów z tworzenia zbiorów wytycznych projektowo-eksploatacyjnych na fizykochemiczne podstawy technolo[...]

 Strona 1