Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Zenon Małkowski"

Medalowa brama Marc-D

Czytaj za darmo! »

Firma Małkowski - Martech Sp. z o.o., uznana przez Polską Akademię Nauk za najbardziej innowacyjną firmę na terenie województwa wielkopolskiego, na MTP Budma 2008 zaprezentowała wiele nowych i ciekawych produktów. Jeden z nich, przeciwpożarowa dwuskrzydłowa brama rozwierana Marc-D, został wyróżniony ZłotymMedalem MTPBUDMA2008. Bramy owielkich gabarytach są dostępne na naszym rynku, jednak Mar[...]

Wielkogabarytowa rozwierana brama MARC-D

Czytaj za darmo! »

Bramy o wielkich gabarytach są dostępne na polskim rynku - jednak brama MARC-D różni się od nich w sposób zasadniczy. Do jej atutów należy zaliczyć: - wysoką odporność ogniowa EI 120 przy wymiarze - 4500 ×4500 mm; - dużą trwałość - 10 tys. cykli (zamykanie - otwieranie); - doskonały współczynnik przenikania ciepła U = 0,6 W/m2K; - dużą odporność na obciążenie wiatrem - klasa IV; - nis[...]

Inicjatywa Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Producentów Zabezpieczeń Przeciwpożarowych

Czytaj za darmo! »

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego iRadyWEnr 764/2008, któreweszłowżycie13maja2009r., stało się podstawą do zmiany ustawy owyrobach budowlanych.Wnowym brzmieniu obowiązuje ona od 1 stycznia 2011 r. Zapis artykułu 5 tej ustawy brzmi: Wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest: 1) oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 2) umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uzna[...]

Kurtyny dymowe


  Powszechnie wiadomo, że główną przyczyną wypadków śmiertelnych podczas pożarów jest dym i jego toksyczne produkty.Wznowelizowanym, obowiązującym od lipca 2009 r. rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, większą uwagę zwraca się na skutki zadymienia budynków, a szczególnie dróg ewakuacyjnych.Zaostrzone wymagania [...]

Pasywne zabezpieczenia przeciwpożarowe wykonywane w firmieMAŁKOWSKI-MARTECH S.A.

Czytaj za darmo! »

Firma MAŁKOWSKI-MARTECH S.A. wykorzystując własny - polski i europejski patent, od wielu lat produkuje bramy przeciwpożarowe o klasie odporności ogniowej od EI30 do EI120. Ze względu na konstrukcję (panele bram pozbawione są stalowej ramy) należą one do najlżejszych na rynku. Są to jednak bramy z płyt i nie zawsze można je zastosować w nowo projektowanych obiektach budowlanych. Brak miejsca przeznaczonego na zabezpieczenia pożarowe, duże gabaryty otworów, które na wypadek pożarumusz[...]

Przeciwpożarowe drzwi, bramy i otwieralne okna w świetle normy PN-EN 16034:2014-11 DOI:10.15199/33.2018.12.30


  Wprowadzona w 2014 r. do zbioru polskich norm PN-EN16034:2014Drzwi, bramy i otwieralne okna - Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne - Właściwości dotyczące odporności ogniowej i/lub dymoszczelności [4] była zaskoczeniem. Opracowano ją w Komitecie KT 169 (Okna, Drzwi, Żaluzje i Okucia), pomimo że dotyczy wyrobów przeciwpożarowych, a z tej racji powinna być procedowana w komitecieKT180 (Bezpieczeństwo PożaroweObiektów). Dlaczego stało się inaczej? Zgodnie z praktyką stosowaną do 2013 r. w CEN/TC 127 (Bezpieczeństwo pożarowe w budynkach) było oczywiste, że jeśli jest norma wyrobu dotycząca bram[5] bez odporności ogniowej, to norma na bramy z odpornością ogniową będzie miała oznaczenie EN 13241-2. Analogicznie dla drzwi i bram o odporności ogniowej istnieją normy powiązane, mianowicie w przypadku drzwi zewnętrznych bez odporności ogniowejmamy PN-EN14351-1 [6], zaś drzwi wewnętrznych bez odporności ogniowej - prPN-EN 14351-2 [9]. Zgodnie z tra[...]

 Strona 1