Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Marek Szudrowicz"

Hybrid composite materials of a polymer matrix reinforced with fibers. Mechanical and ballistic properties Hybrydowe materiały kompozytowe o osnowie polimerowej wzmacniane włóknami. Właściwości mechaniczne i balistyczne DOI:10.15199/62.2016.5.25


  Hybrid polymer-matrix composites were made by vacuum resin transfer molding of an epoxy resin and glass/carbon and glass/aramide reinforcement fabrics. The composites were studied for mech. strength at variable temp. from -40°C to 50°C, and ballistic resistance by the fragment std. projectile (1.1 g). The properties of the hybrid polymer composites were compared with the properties of the polymer composite plates made of only one type of reinforcement (glass fiber fabric or carbon fabric). The hybrid composites may be used for ballistic purposes. Przedstawiono wyniki badań hybrydowych kompozytów polimerowych wykonanych metodą VARTM (vacuum-assised resin transfer molding) na bazie żywicy epoksydowej ze wzmocnieniem w układzie tkanin: szklana-węglowa i szklana-aramidowa. Materiał poddano badaniom wytrzymałościowym w zmiennych temp.: -40, 20 i 50°C oraz badaniom odporności balistycznej, V50, standardowym odłamkiem o masie 1,1 g. Właściwości hybrydowych kompozytów polimerowych porównano z właściwościami polimerowych płyt kompozytowych z jednym rodzajem wzmocnienia: tkaniną szklaną lub tkaniną węglową. Zwiększające się wymagania stawiane konstrukcjom wymuszają m.in. stosowanie nowych materiałów. Do grupy takich materiałów można zaliczyć kompozyty o osnowie polimerowej wzmacniane włóknami, których właściwości można zmieniać w zależności od funkcji, jakie mają spełniać wykonane z nich elementy. Kombinacja małej masy z bardzo dobrymi właściwościami mechanicznymi spowodowała, że kompozyty polimerowe zbrojone włóknami znalazły zastosowanie w wymagających aplikacjach konstrukcyjnych, takich jak lotnictwo cywilne, przemysł motoryzacyjny i przemysł zbrojeniowy. Nowoczesne kompozyty polimerowe wzmocnione włóknami szklanymi, węglowymi lub aramidowymi pozwalają na zmniejszenie masy pojazdów opancerzonych poprzez zastąpienie stopów metali równie wytrzymałymi i zarazem lżejszymi kompozytami. Kompozyty łączą wytrzymałość i sztywność włóki[...]

 Strona 1