Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Volodymyr M. NADTOKA"

Vacuum-arc chromium coatings for the protection of gun barrels


  Chromium coatings applied on the internal surface of tubular samples of (0.3÷0.4%C, 1.2-1.5 %Cr, 3÷3.5%Ni, 0.35÷0.45% Mo, 0.1÷018% V ) steel by the vacuum-arc deposition method are discussed in the paper. The results of metallographic examination of the structure and properties of the coatings are given. It has been shown that under the conditions of dynamic loadings, high temperature influence and frequent heat changes, no thermal fatigue cracks are present on samples with a vacuum-arc plasma coating, whereas parts with an electrolytic coating have by 1.8÷2.2 times more cracks compared to samples in the initial condition. The results of the research show the potential of the method for producing coatings by vacuum-arc evaporation of refractory metals with the subsequent condensation of ionized vapors on the internal barrel surface to protect the gun barrels against propellant-induced erosion and wear. W pracy omówiono kwestię nanoszenia chromowych powłok ochronnych na wewnętrzne części próbek rurowych ze stali (0,3÷0,4%C, 1,2÷1,5 %Cr, 3÷3,5%Ni, 0,35÷0,45% Mo, 0,1÷018% V ) z wykorzystaniem metody próżniowo-łukowej. Przestawione zostały wyniki badań metalograficznych oraz własności badanych struktur powłok. Udowodniono, że w warunkach dynamicznego obciążenia, wysokich temperatur oraz ich częstych zmian, nie występują pęknięcia zmęczeniowe w próbkach pokrywanych w technologii plazmowo-próżniowo-łukowej, natomiast w próbkach pokrywanych elektrolitycznie występowało o 1,8÷2,2 więcej pęknięć niż w próbkach wyjściowych. Wyniki badań wskazują na znaczny potencjał omawianej metody produkcji powłok za pomocą odparowywania metali reaktywnych z jednoczesnym osadzaniem zjonizowanej pary na wewnętrznych ściankach lufy, podnosząc w ten sposób odporność korozyjno-erozyjną. Key words: vacuum coatings, refractory metals, erosion protection, gun barrel Słowa kluczowe: próżniowe nanoszenie powłok, metale reaktywne, ochrona przed erozją, lufa armatnia.Introduct[...]

 Strona 1