Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Joanna Szumigaj-Tarnowska"

MYCOGONE PERNICIOSA – PATOGENICZNY GRZYB W UPRAWIE PIECZARKI


  Grzyb Mycogone perniciosa (Magn.) Delacr., ze stadium doskonałym Hypomyces perniciosus (Magn.) wywołuje białą zgniliznę pieczarek. Atakuje głównie pieczarkę dwuzarodnikową Agaricus bisporus, natomiast rzadziej pieczarkę czterozarodnikową A. bitorquis. Objawami choroby są duże, nieregularne oraz nabrzmiałe twory, niezróżnicowanej tkanki pieczarki. Porażenie dorosłych owocników jest przyczyną powstawania owocników o rozdętych trzonach i zniekształconych kapeluszach. Patogen na porażonej pieczarce wytwarza początkowo białą grzybnię, która po upływie kilku dni ciemnieje do barwy brązowej, co jest wynikiem wytwarzania chlamydospor. Postępujące porażenie objawia się po kilku dniach pojawieniem bursztynowych kropli wydzieliny. Zwiększenie temperatury i wilgotności powietrza sprzyja rozwojowi bakterii gnilnych, w wyniku czego następuje rozkład tkanki pieczarki, co powoduje nieprzyjemny, wyczuwalny zapach. Stopień porażenia uprawy przez grzyb Mycogone perniciosa zależy od terminu porażenia, liczby zarodników, ale również od patogeniczności izolatu. Celem badań była ocena patogeniczności izolatów M. perniciosa. Po porażeniu uprawy pieczarki izolatem o dużej patogeniczności typowe objawy białej zgnilizny pojawiły się już po 7 dniach od zainfekowania. Rozwój pieczarki został całkowicie zahamowany. Infekcja izolatem o małej patogeniczności skutkowała mniejszym nasileniem choroby, a straty plonu były rzędu ok. 46% w I rzucie. Słowa kluczowe: pieczarka, uprawa, biała zgnilizna, Mycogone perniciosa Mycogone perniciosa - fungal pathogen in crops of white button mushrooms Abstract Mycogone perniciosa is the fungal pathogen, causing wet bubble disease of white button mushroom Agaricus bisporus. The infection results in severe crop loss. The pathogen may infect A. bisporus at various stage of development. The main symptoms of infection are undifferentiated forms of mushrooms tissue, cap spotting and development of amber liquid droplets on the distorted mus[...]

ROZKŁAD FOLII Z POLI (KWASU MLEKOWEGO) PRZEZ MIKROFLORĘ GLEBOWĄ


  W pracy badano stopień rozkładu folii z poli (kwasu mlekowego) (PLA) po biodegradacji w glebie kompostowej w temperaturze 30oC i 45oC z wykorzystaniem chromatografii żelowej (GPC). Określono również liczę drobnoustrojów glebowych zasiedlających powierzchnię folii w czasie biodegradacji. Wykazano, że badany materiał opakowaniowy sprzyjał kolonizacji bakterii, promieniowców i grzybów strzępkowych, zarówno w temperaturze 30oC, jak i 45oC. Liczba drobnoustrojów kolonizujących na powierzchni folii była porównywalna w obu badanych temperaturach, z wyjątkiem liczby bakterii, która była wyższa o rząd wielkości po 10 miesiącach kompostowania w temperaturze 45oC. Na podstawie średnich wartości mas cząsteczkowych (wagowej i liczbowej) badanego materiału wykazano, że w temperaturze 45oC proces degradacji folii zachodził efektywniej. Po 12 miesiącach kompostowania w tej temperaturze uzyskano całkowity rozkład folii polimleczanowej. Słowa kluczowe: folie opakowaniowe, polimer, poliester, poli (kwas mlekowy), biodegradacja, mikroflora glebowa Degradation of polylactide foil by soil microflora Abstract Awareness of the waste problem and its impact on the environment has awakened new interest in the area of degradable polymers. The biodegradation of poly (lactic acid) foil (PLA) in soil in different temperature i.e. 30oC and 45oC was examined. The gel permeation chromatography (GPC) was used to estimate the degree of foil disintegration. The colonization process of soil microorganisms on the foil surface at 30oC and 45oC temperature was demonstrated. The number of microorganisms colonizing the foil surface at both temperatures was similar, with the exception of the number of thermophilic bacteria which was higher than mesophilic bacteria after 10 months of biodegradation. It was found that the degradation of polylactide foil proceed faster at 45oC temperature than 30oC. Key words: packaging foils, polymer, polyester, polylactide, biodegradation, soil mi[...]

 Strona 1