Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Katarzyna Piszczek"

Wpływ modyfikowanych nanorurek węglowych na właściwości rozpuszczalnikowego kleju poliakrylanowego DOI:10.15199/62.2018.6.21


  Bardzo szybki rozwój rynku i technologii otrzymywania wysokojakościowych samoprzylepnych klejów PSA (pressure-sensitive adhesive) spowodowany jest ekspansją zarówno obecnych, jak i nowych obszarów zastosowań tych materiałów. Światowy rynek samoprzylepnych materiałów klejących odnotowuje wzrost o ok. 5,5% rocznie. W 1994 r. w Europie wyprodukowano ok. 225 Gg klejów samoprzylepnych, w 2005 r. już 350 Gg, a w 2012 r. ich produkcja przekroczyła 1700,5 Gg i szacuje się, że w 2018 r. przekroczy ona 2208,2 Gg1). Główną przyczyną wzrostu produkcji klejów samoprzylepnych są ich unikatowe właściwości użytkowe, do których zalicza się niezmienność właściwości klejących w szerokim zakresie temperaturowym w czasie użytkowania, dobrą przyczepność do podłoży polarnych, doskonałą odporność na starzenie, łatwość usuwania z klejonych podłoży oraz bardzo dobre właściwości mechaniczne i termiczne, a także stosunkowo niskie koszty produkcji1-5). Ponadto dotychczasowe techniki łączenia materiałów, takie jak nitowanie lub spawanie są coraz częściej wypierane przez stosowanie klejów samoprzylepnych powstałych na bazie poliakrylanów. Kleje te odgrywają ważną rolę w życiu codziennym oraz są wykorzystywane w wielu różnych gałęziach przemysłu, m.in. jako materiał do produkcji jednostronnych i dwustronnych taśm klejących, samoprzylepnych etykiet, szyldów, taśm izolacyjnych i elektroizolacyjnych, folii dekoracyjnych i ochronnych, rozpuszczalnych w wodzie taśm samoprzylepnych, plastrów 936 97/6(2018) Bryg. dr inż. Robert PIEC jest absolwentem Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. Jest autorem lub współautorem wielu artykułów, rozdziałów monografii oraz referatów prezentowanych na konferencjach krajowych i zagranicznych. Specjalność - inżynieria środowiska. Mł. asp. mgr inż. Katarzyna PISZCZEK jest absolwentką Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. Pracuje w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie. Specjalność - modyfikacje ogniochronne[...]

 Strona 1