Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Marcelina Olechowska"

Wpływ parametrów akustycznych na ocenę ekologiczną budynków DOI:10.15199/33.2017.05.27


  Certyfikacja polega głównie na wielokryterialnej ocenie budynków, w tym również ocenie hałasu i komfortu akustycznego. W polskim prawodawstwie komfort akustyczny jest traktowany dużo mniej rygorystycznie niż np. komfort termiczny i oszczędność energii. Podczas projektowania tzw. zielonych budynków, przedewszystkimbiurowych czy oświatowych, przywiązuje się pewną wagę do takich parametrów jak czas pogłosu czy wskaźnik transmisjimowy.Wartykule omówiono parametry akustyczne wymagane w ocenie ekologicznej. Spośród wielu powszechnie stosowanych systemów na świecie zaprezentowano brytyjski system BREEAM oraz amerykański system LEED. Słowa kluczowe: BREEAM, LEED, czas pogłosu, wskaźnik transmisji mowy, izolacyjność akustyczna, poziom równoważny dźwięku.Jak wskazuje wiele badań, w ocenie zielonych budynków należy brać pod uwagę lokalny kontekst, uzależniony od położenia geograficznego kraju i sytuacji gospodarczej, który pozwala inaczej definiować parametry oceny w przypadku każdego kraju. Na uwagę zasługuje praca Seinre [7],wktórej przeanalizowano wymagania BREEAM(Building Research Establishment’s Environmental Assessment Method) i LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) na tle przepisów budowlanych obowiązujących w Estonii. Podobnej analizy w Polsce jeszcze nie przeprowadzono. Pojawiają się jednak prace, np. [4], dotyczące analizy różnych systemów certyfikacji.Wsystemach oceny zielonych budynków uwzględnia się m.in. klimat akustyczny wewnątrz budynków, na który ma wpływ hałas zewnętrzny i izolacyjność akustyczna zewnętrznych przegród budowlanych. [...]

Wpływ materiałów wykończeniowych na warunki akustyczne w pomieszczeniu DOI:10.15199/33.2018.12.01


  Właściwa akustyka wnętrza wpływa w istotnym stopniu na jakość użytkową pomieszczeń.Wzależności od przeznaczenia pomieszczenia można zapewnić odpowiednie warunki akustyczne przez właściwe rozwiązania architektoniczne geometrii wnętrza oraz odpowiednio dobrane i rozmieszczone wyroby bądź ustroje dźwiękochłonne. Można je stosować wprost na suficie, ścianie czy podłodze, bez konieczności wykonania dodatkowej konstrukcji, z odpowiednio wykończoną powierzchnią o wskaźniku pochłaniania dźwięku αw ≥ 0,15 [10]. Do kształtowania warunków akustycznych pomieszczeń służą m.in. tapety akustyczne, wyprawy tynkarskie, kurtyny, cegły akustyczne, mineralne izolacje natryskowe, dywany i wykładziny podłogowe oraz specjalne tkaniny napinane.Wybór odpowiedniego wyrobu dźwiękochłonnego zależy nie tylko od jego właściwości akustycznych, ale także zachowania w różnej temperaturze, odporności na ogień, wymagań eksploatacyjnych oraz sposobu montażu. Podział wyrobów dźwiękochłonnych Wyroby dźwiękochłonnemożemy podzielić na kilka charakterystycznych grup: wyroby tynkarskie; mineralne izolacje natryskowe; panele, tapety oraz cegły akustyczne i tkaniny absorbujące. Tynki akustyczne mogą być stosowane tam, gdzie niejednokrotnie zdarzają się sytuacje, iż z przyczyn konstrukcyjnych lub architektonicznych niemożliwe jest użycie ustrojów czy okładzin akustycznych. Na rynku oferowane są tynki mineralne, celulozowe oraz na bazie kruszywa silikatowego, a także ekologiczne na bazie korka. Tynki mineralne grubości 10 i 20 mm zawierają naturalne minerały w postaci ekspandowanej, wypełniacze mineralne i lepiszcze hydrauliczne. Są przeznaczone do aplikacji natryskowej na powierzchnie ścian i sufitów we wnętrzach o wilgotności względnej nieprzekraczającej 90%.Mogą być stos[...]

 Strona 1