Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Zdzisław Smolak"

Gospodarka odpadami komunalnymi

Czytaj za darmo! »

Co dla uniknięcia sankcji unijnych może zrobić administracja centralna? W przedakcesyjnych rokowaniach z Komisją Europejską Polska zobowiązała się do osiągnięcia w okresach przejściowych określonych standardów, m.in. w gospodarce odpadami komunalnymi. Ta dziedzina jest nietypowym obszarem unijnych zobowiązań państwa, bo ich wykonanie nie zależy bezpośrednio od działań administracji rząd[...]

Chaos organizacyjny w gospodarce odpadami

Czytaj za darmo! »

Zwlekanie z wdrożeniem europejskiego programu naprawczego dla polskiego systemu gospodarki odpadami komunalnymi powoduje znaczne podwyżki opłat "marszałkowskich". Według założenia, wzrastające opłaty za składowania odpadów mają stworzyć warunki dla podniesienia efektywności selektywnej zbiórki odpadów domowych. Za podniesieniem tego "podatku" nie idą jednak żadne inne reformy organizacyjno- systemowe, dlatego nie przyniesie to pożądanych efektów. Potrzebny jest zasadniczy program naprawczy dla wprowadzenia unijnych zasad prawno-logistycznych w tej dziedzinie. Tym bardziej, że wobec obecnego kryzysowego spadku cen surowców wtórnych - selektywnie zebrane odpady zamiast przychodów poprawiających ekonomikę systemu - powodują wzrost wysokości opłat za usuwanie odpadów. San[...]

Pięć filarów programu naprawczego gospodarki odpadami komunalnymi


  Chociaż już w październiku 2001 (a więc na trzy lata przed formalnym przyjęciem Polski do UE) rząd Jerzego Buzka podpisał tak zwany "koszyk środowisko" - czyli zestaw zobowiązań przedakcesyjnych Polski dotyczących m.in. gospodarki odpadami - dopiero dziesięć lat później Sejm przyjął zmiany do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zmiany te, określane przez niektórych jako "śmieciowa rewolucja", polegają na przyjęciu (z grubsza) unijnych zasad zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi. Czyli za usuwanie odpadów ma płacić z mocy prawa (bez konieczności zawierania umowy) każda rodzina - ale nie fi rmom wywozowym, tylko samorządowi, który z kolei ma zorganizować za te pieniądze odbiór odpadów i zapewnić ich zagospodarowanie zgodne z prawem i zasadami ochrony środowiska. Ustawa generalnie przenosi więc w pełni (a nie tyko deklaratywnie, jak do tej pory było) odpowiedzialność za tę ważną dla ochrony środowiska i dla jakości życia obywateli dziedzinę gospodarki komunalnej - na samorząd gminny, który nie będzie mógł już powiedzieć, że przyczyną katastrofy polskiej gospodarki odpadami komunalnymi są "za niskie kary za brak umów i za dzikie usuwanie odpadów". 1 stycznia 2011 r. weszła w życie część przepisów znowelizowanej ustawy ogłoszonej w DzU nr 152 z lipca 2011 r. - a w pełni ma wejść w życie za około 550 dni. Przyjęcie unijnych zasad organizacji, logistyki i zarządzania to pierwszy i najważniejszy fi lar działań dla odrobienia kilkudziesięcioletnich zapóźnień w gospodarce odpadami komunalnymi. Niestety - krytycy przyjętych przez Sejm poprzedniej kadencji implementowanych unijnych mechanizmów systemowych gospodarki odpadami komunalnymi podnoszą często argument o ich niezgodności z polską ustawą zasadniczą - ale miejmy nadzieję,[...]

 Strona 1