Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Radim Kocich"

Mechanical properties of molybdenum alloys wires

Czytaj za darmo! »

the paper describes deformation behaviour, mechanical properties and structure of drawn molybdenum wires at elevated temperatures and heat treated by annealing at various temperatures. introductory part describes technological process and analysis of drawing technology. mechanical properties of molybdenum wires with various chemical composition and structural states dependence caused by deformation strengthening and annealing were investigated experimentally. W pracy opisano przebieg deformacji, własności mechaniczne i strukturalne ciągnionych w podwyższonych temperaturach drutów molibdenowych oraz obróbkę cieplną przez wyżarzanie w różnych temperaturach. Przedstawiono części opisu procesu technologicznego i analizę technologii ciągnienia. Przeprowadzono badania doświadczalne zależno[...]

Ciągnienie drutów wolframowych w podwyższonych temperaturach

Czytaj za darmo! »

W pracy opisano przebieg deformacji, własności mechaniczne i strukturalne ciągnionych na zimno drutów wolframowych oraz obróbkę cieplną przez wyżarzanie w różnych temperaturach. Przedstawiono części opisu procesu technologicznego i analizę technologii ciągnienia. Przeprowadzono badania doświadczalne zależności zmian własności mechanicznych drutów wolframowych o różnym składzie chemicznym, zmian[...]

 Strona 1