Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Henryka PIEKARSKA"

Servqual w ocenie satysfakcji klienta w administracji podatkowej

Czytaj za darmo! »

Głównym problemem jest wykorzystanie prezentowanego na V konferencji Jakości Administracji Publicznej krajów UE w Paryżu w 2008 r. narzędzia Servqual.Problem satysfakcji klientów jest rozpatrywany zarówno w sektorze biznesu, jak i w sektorze publicznym. Satysfakcja klienta jest "kołem zamachowym" prowadzonej działalności. Usatysfakcjonowany klient w biznesie przysparza organizacji obrotów a w konsekwencji zysku. W sektorze publicznym usatysfakcjonowany klient (obywatel), m.in. kształtuje pozytywny wizerunek organizacji publicznej realizującej swoją misję służby publicznej. Przykładem organizacji publicznych, w których również należy wziąć pod uwagę satysfakcję klienta jest administracja podatkowa. Administracja podatkowa jest częścią administracji skarbowej. Obejmuje ona 401 [...]

Ocena satysfakcji klienta w administracji podatkowej

Czytaj za darmo! »

Praktyczne wykorzystanie metody Servqual.Podmiotem badania był Urząd Skarbowy w Sierpcu w województwie mazowieckim, który jest jednym z 401 urzędów skarbowych na terenie kraju1. Choć należy do urzędów małych (spośród 51 urzędów podległych Dyrektorowi Izby Skarbowej w Warszawie) metody organizacji i osiągnięcia w nim wypracowane znane są nie tylko w kraju, ale prezentowane były również na konferencjach jakości krajów Unii Europejskiej, m.in. w Rotterdamie, w Tampere, w Lizbonie, w Atenach oraz na meetingu IOTA w Birmingham i Budapeszcie2. Przyjęte w Urzędzie rozwiązania organizacyjne, stanowią również przedmiot wielu badań naukowych wyższych uczelni i instytutów badawczych. Na obecny obraz Urzędu nałożyła się wieloletnia praca na rzecz lokalnego środowiska oraz kształtowania [...]

 Strona 1