Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Jozef BRONČEK"

Dobór parametrów laserowej mikroobróbki powierzchniowej elementów panewek brązowych DOI:10.15199/48.2017.01.11

Czytaj za darmo! »

W opracowaniu przedstawiona zostanie doświadczalna metoda doboru parametrów obróbki laserowej zapewniającej ablacyjne usuwanie materiału. W eksperymencie zastosowany będzie laser generujący wiązkę promieniowania ultrafioletowego w impulsach pikosekundowych z częstotliwością do 400 kHz (laser TruMicro 5325c). Istotą proponowanej metody jest ocena jakości "kraterów " powstałych w wyniku oddziaływania impulsów laserowych na metal. Abstract. The paper will be presented experimental parameter selection method providing ablative laser treatment removal of material. In the experiment will be used laser for generating a laser beam of ultraviolet light in picosecond pulses at a frequency of 400 kHz (laser TruMicro 5325c). The essence of the proposed method is to assess the quality of "craters" caused by the action of laser pulses on metal. Selection of parameters of laser micromachining on the bronze acetabulum surface element Słowa kluczowe: ablacja laserowa, mikroobróbka, mikrodrążenie, panewki brązowe. Keywords: laser ablation, micromachining, microdrilling, bronze acetabulum. Wstęp Potencjał zawarty w użytych materiałach szybko się wyczerpuje i dlatego konieczne są działania polegające na wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii, w tym technologii inżynierii powierzchni dających oczekiwane korzystne efekty ekonomiczne i eksploatacyjne. Z jednej strony oferowane są działania umożliwiające nadawanie częściom maszyn cech właściwych pewnym szczególnym materiałom. Dzieje się to drogą nakładania wszelkiego rodzaju powłok dzięki którym tanie materiały mogą posiadać pewne szczególne cechy powierzchniowe. Ma to znaczenie wówczas, gdy rdzeń materiału ma wystarczającą wytrzymałość a istotna jest poprawa właściwości na powierzchni elementu np. twardości, odporności na ścieranie, odporności na zacieranie, itp. Z drugiej strony użyteczność eksploatacyjną części maszyn można poprawić poprzez odpowiednią obróbkę powierzchniową, której celem jes[...]

 Strona 1