Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Piotr J. CHRZAN"

Behawioralny model tranzystora IGBT

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono rezultaty prac nad uniwersalnym modelem tranzystora bipolarnego z izolowaną bramką (IGBT), przydatnym w symulacjach układów energoelektronicznych wymagających odwzorowania stanów ustalonych i dynamicznych. Rozważono behawioralny model IGBT w układzie klasycznym z nieliniowymi aproksymacjami pojemności pasożytniczych. Eksperymentalne testy modelu modułu IGBT typu CM200DY-24A (Mitsubishi) przeprowadzono w układzie przerywacza szeregowego. Abstract. This paper presents results on modelling of the Insulated Gate Bipolar Transistor (IGBT) for simulation of power electronics systems requiring adequacy both in steady-state and in switching conditions. The behavioural IGBT model in classic representation with nonlinear parasitic capacitances approximation is consider[...]

Modelowanie falownika napięcia z quasi-rezonansowym obwodem pośredniczącym

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono szerokopasmowe modelowanie falownika napięcia z quasi-rezonansowym obwodem pośredniczącym w środowisku symulatora SABER. Modele łączników energoelektronicznych oraz algorytm sterowania zostały zaimplementowane z wykorzystaniem języka programowania MAST. Dokładność modelu zweryfikowano w oparciu o porównanie charakterystycznych przebiegów symulacyjnych układu z przebiegami eksperymentalnymi oraz analizę porównawczą widm zaburzeń składowych wspólnych wprowadzonych do sieci zasilania DC. Abstract. This paper presents results on wide-band modelling of a parallel quasi-resonant DC-link voltage inverter in the SABER simulator environment. Models of semiconductor switches and control algorithm are implemented with the aid of the MAST programming language. Validation of the model is performed by comparing simulation waveforms with the corresponding experimental results. Comparative analysis of spectra of the common mode distortions introduced to the DC supplying grid is presented. (Modelling of quasi-resonant dc link voltage inverter). Słowa kluczowe: szerokopasmowe modelowanie, quasi-rezonansowy falownik napięcia, symulacja komputerowa Keywords: broadband modelling, quasi-resonant dc-link voltage inverter, computer simulation Wstęp Trójfazowe falowniki przełączalne przy zerowym napięciu ZVS (Zero Voltage Switching) ograniczają komutacyjne stromości napięcia (dv/dt) oraz zmniejszają emisję zaburzeń elektromagnetycznych EMI (Electromagnetic Interference Emissions) do otoczenia. Pozwala to na zwiększenie częstotliwości ich pracy, ograniczenie roli filtrów EMI - zmniejszając całkowitą masę i wymiary. Przewiduje się zatem, że dalszy rozwój topologii falowników miękko-przełączalnych będzie miał szczególne znaczenie w awionice i motoryzacji elektrycznej. Tym bardziej postęp, który dokonał się w zakresie wbudowanych systemów sterowania a także elementów pasywnych skłania do ponownej oceny opracowanych wcześniej miękko-przełąc[...]

 Strona 1