Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Joanna BARANIAK"

Chargers for electric cars with V2G (vehicle to grid) technology - connection principles for the distribution network DOI:10.15199/48.2019.11.53

Czytaj za darmo! »

In recent years, there has been an escalation in the development of the electromobility (e-mobility) market. This escalation directly results in the increased requirement of charging stations supplied from the public distribution network. According to various forecasts, it is estimated that by 2040, about 500 million electric vehicles will travel on the roads around the world [1, 2]. This will undoubtedly be one of the biggest challenges that distribution system operators, regional and country governments and all the road users have to face in the coming years. It should be expected that e-mobility will be an important factor for global economies and ecological trends. In fact, electric vehicles will act as a catalyst for the development and expansion of the smart grid infrastructure, being one of its elements at the same time (see Figure 1). The Polish Parliament Act on Electromobility and Alternative Fuels that came into effect on January 11, 2018 can be considered as the first step to popularize e-mobility in Poland. Apart from the incentives that will be granted to electric vehicle drivers, the Act defines the rules for the development and operation of charging point infrastructure. The Act gives a green light to the car sharing service as well as research on autonomous vehicles on public roads [3]. Fig. 1. Electric vehicle as an element of a smart grid [4]. Literature presents quite a few more or less futuristic visions that show the possibilities of using electric vehicles as dispersed energy sources [5, 6, 7, 8]. The vehicles would be used for among others things, shaping the 24-hour load curve, reactive power compensation, storing electric energy produced by RES (renewable energy sources) [6, 9]. All these assumptions, even if their implementation is still far in the future, are built on a common basis, namely the V2G (vehicle to grid) concept. Chargers for electric vehicles The simplest method to classify electr[...]

Testy wskaźników zwarcia z komunikacją do SCADA - doświadczenia z postępowania prekwalifikacyjnego DOI:10.15199/74.2018.4.3


  innogy Stoen Operator jako operator systemu dystrybucyjnego (OSD) odpowiada za niezawodne dostawy energii elektrycznej do odbiorców na terenie Warszawy i gmin ościennych. Od kilku lat w spółce podejmowane są działania inwestycyjne transformujące obecne sieci do smart grid (SG). Transformacja ta dokonuje się m.in. przez pilotażowe instalacje innowacyjnych rozwiązań oraz instalację automatyki i telemechaniki w głębi sieci SN. Obecnie jednym ze strategicznych celów spółki innogy Stoen Operator jest utrzymanie pozycji lidera wśród OSD pod kątem niezawodności dostaw energii elektrycznej do odbiorców. Stąd podjęto decyzję, że od 2018 r. wszystkie modernizowane i nowo budowane stacje SN/nn będą wyposażone w układy telemechaniki i automatyki - w każdym przypadku wymagana będzie realizacja funkcjonalności wskaźnika zwarcia, a w wybranych punktach również zdalne sterowanie rozłącznikami. Podjęcie takiej decyzji motywuje do sprawdzenia urządzeń, które tak masowo będą instalowane w sieci SN. W tym celu przez blisko 3 miesiące prowadziliśmy testy urządzeń oferowanych na polskim rynku pod kątem spełnienia przez nie wymagań zawartych w "Standardzie dla urządzeń Smart Grid (NS/ST/2017/02)" [1]. W badania zaangażowani byli przedstawiciele komórek wydziałów zajmujących się: planowaniem rozwoju sieci, standaryzacją rozwiązań, eksploatacją układów automatyki i telemechaniki, a także osoby odpowiedzialne za system SCADA. Do testów zostało zaproszonych 17 dostawców, z czego terminowe zgłoszenie do udziału złożyło 10 firm. Po weryfikacji wniosków i dokumentacji do fazy testowej zakwalifikowano 8 rozwiązań - testom tych urządzeń poświęcono dalszą część artykułu. Ze względu na potrzebę przedstawienia problemów tylko od strony technicznej, nie będą prezentowane konkretne nazwy producentów i rozwiązań, a testowane urządzenia będą identyfikowane kolejnymi numerami. Sprawdzenia i testy Podstawą prac z urządzeniami był wcześniej wspomniany już "Standard[...]

 Strona 1