Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Karolina Kowalska"

Wodociągi i kanalizacja miasta Częstochowy 1928-2008

Czytaj za darmo! »

W tym roku Wodociągi Częstochowskie SA obchodzą piękny, bo 80-ty jubileusz działalności. Historia Przedsiębiorstwa to temat na obszerny tom książki historycznej, a czasami na dobry kryminał wojenny. Być może i kiedyś takie opracowania powstaną, póki co korzystając z okazji przybliżę rys historyczny Wodociągów Częstochowskich. Pierwsze sieci wodociągowe i kanalizacyjne na obszarze Częstochow[...]

Selection of analytical methods used for the assessment of hazardous substances in electrical and electronic equipment Dobór metod analitycznych do oceny zawartości substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym DOI:10.12916/przemchem.2014.1532


  Electric and electronic wastes (computer and television set elements) were disintegrated, ground (grain size below 1 mm) and analyzed for Cr(VI), total Cr, Cd, Hg, Pb and Br by optical emission spectrometry with inductive-coupled plasma, UV-visible spectrophotometry and cold vapor at. absorption spectrometry. To test applicability of the methods, 3 com. certified reference materials (a total Cr, Cd, Pb, Br and Hg-contg. acrylonitrile-butadiene-styrene copolymer and 2 polyethylenes) and 2 house-made ref. materials (Cr(VI)-contg. polyethylenes) were used. The anal. methods used were applicable for studying the content of inorg. impurities in the waste. Only Pb content was higher than the permissible one according the European Union requirements. Opracowano metody badania sprzętu elektrycznego i elektronicznego (SEE) pod kątem oceny na ich zgodność z wymaganiami dyrektywy RoHS. Przedstawiono procedury oznaczania zawartości substancji niebezpiecznych objętych dyrektywą RoHS w złomie elektronicznym oraz scharakteryzowano uzyskane wyniki badań. Poprawność opracowanej metodyki analitycznej zweryfikowano przy użyciu materiałów odniesienia o deklarowanej zawartości Instytut Nowych Syntez Chemicznych Oddział "IChN", Gliwice Bożena Hala*, Magdalena Turkowska, Karolina Kowalska Selection of analytical methods used for the assessment of hazardous substances in electrical and electronic equipment Dobór metod analitycznych do oceny zawartości substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym DOI: dx.medra.org/10.12916/przemchem.2014.1532 Mgr inż. Magdalena TURKOWSKA w roku 1999 ukończyła studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Jest kierownikiem Laboratorium Analitycznego w Oddziale Chemii Nieorganicznej "IChN" Instytutu Nowych Syntez Chemicznych w Gliwicach. Specjalność - chemia analityczna, analiza instrumentalna. Instytut Nowych Syntez Chemicznych, Oddział Chemii Nieorganicznej "IChN" w[...]

Ocena zdolności przewodzenia impulsów w regenerujących się nerwach obwodowych

Czytaj za darmo! »

Celem pracy jest parametryczna identyfikacja zmian zachodzących w regenerujących się nerwach obwodowych. Doświadczenie jest prowadzone na szczurach Wistar. Zwierzęta są poddawane procedurze przecięcia nerwu udowego, a następnie zbliżeniu do siebie jego końców wewnątrz tubusów polimerowych zakładanych na miejsce uszkodzenia. Ocena zmian fizjologicznych polega na śródoperacyjnym wykonaniu serii pomiarów neuroprzewodnictwa dla różnych wartości wielkości wpływających. Uzyskane odpowiedzi na zadane wymuszenie (falą prostokątną o częstotliwości f < 1Hz, amplitudzie ok. 70 mV) traktowanej jako suma wymuszeń skokowych są opisywane równaniem aproksymacyjnym złożonego układu z proporcjonalnymi i inercyjnymi elementami. Zarejestrowane sygnały są analizowane obliczeniowo-graficznym, autorskim programem opracowanym z wykorzystaniem komercyjnego programu MathWorks™ MATLAB z toolboxem "Curve fitting". Abstract. The problem of nervous tissue reconstruction still remains a challenge for today medicine. End-to-end anastomosis and transplantations are considered to be “the gold standards" in traumatic neurosurgery. However, poor recovery of damaged peripheral nerves inclines to search for better methods of treatment, among them tubulization seems to be the most prospective. The project is performed on Wistar rats and is subjected to an evaluation of the signal transmission in regenerating femoral nerve. In the experimental group polymeric tubes are thread onto the cut nerve, whereas traditional end-to-end connection is applied in control. The evaluation of physiological changes is based on neuroconductivity measurements performed intraoperatively for different values of influencing quantities. Responses obtained for an input function given in the form of rectangular signals (frequency f < 1 Hz, amplitude approx. 70 mV) treated as a sum of step functions are described by approximation equation of proportional and inertial elements. The signals are re[...]

 Strona 1