Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Joanna Lasota"

3-Nitro-1,2,4-triazol-5-one. Synthesis, crystallization, properties, explosive compositions 3-Nitro-1,2,4-triazol-5-on. Otrzymywanie, krystalizacja, właściwości, kompozycje wybuchowe DOI:10.12916/przemchem.2014.1859


  A review with 41 refs. Formulations and properties of the title compd.-contg. low sensitive melt-cast, plastic and pressed explosive compns. and their use in munitions were presented. Dokonano przeglądu dostępnej literatury na temat metod otrzymywania i krystalizacji 3-nitro- 1,2,4-triazol-5-onu (NTO). Podano podstawowe właściwości wybuchowe czystego materiału oraz omówiono skład i właściwości mało wrażliwych kompozycji plastycznych, odlewanych i prasowanych zawierających NTO. Przytoczono przykłady zastosowania kompozycji w amunicji. 3-Nitro-1,2,4-triazol-5-on (NTO), znany również pod nazwą oksynitrotriazolon (ONTA), jest materiałem wybuchowym o niskiej wrażliwości na bodźce mechaniczne, porównywalnej z wrażliwością 1,3,5-triamino-2,4,6-trinitrobenzenu (TATB), a znacznie niższej niż wrażliwość najsilniejszych obecnie stosowanych materiałów wybuchowych, takich jak cyklo-1,3,5-trimetyleno-2,4,6-trinitroamina (RDX, heksogen,) i cyklo-1,3,5,7-tetrametyleno-2,4,6,8-tetranitroamina (HMX, oktogen), oraz o stosunkowo wysokich parametrach detonacyjnych (porównywalnych z RDX)1). Dzięki połączeniu tych dwóch właściwości od wielu lat budzi on zainteresowanie ośrodków badawczych jako potencjalny samodzielny mało wrażliwy materiał wybuchowy lub składnik kompozycji, które miałyby być stosowane w amunicji mało wrażliwej. Ponadto synteza NTO jest dość prosta i nie wymaga zbyt ostrych warunków technologicznych, co jest jego dodatkową zaletą. Wrażliwość materiału wybuchowego można zmniejszyć poprzez osadzenie jego cząstek w matrycy z obojętnego polimeru. Na ogół zabieg taki prowadzi również do poprawienia prasowalności materiału wybuchowego. Jednak dodatek substancji nie będącej materiałem wysokoenergetycznym obniża parametry detonacyjne. Drugą metodą otrzymania materiału mało wrażliwego, pozbawioną tej wady, jest projektowanie związków, których budowa chemiczna zapewnia wysokie parametry detonacyjne przy jednoczesnej małej wrażliwości na b[...]

 Strona 1