Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Adam Woźniak"

STEM - program do obliczania punktów pomiarowych skorygowanych w pomiarach skaningowych na WMP

Czytaj za darmo! »

W poniższym artykule przedstawiono program STEM bazujący na nowym algorytmie korekcji promienia końcówki pomiarowej dla współrzędnościowych maszyn pomiarowych (WMP). W pracy opisano działanie oraz możliwości aplikacji. Przedstawiono również wyniki działania programu i porównano je z otrzymywanymi innymi metodami korekcji . Abstract. In this paper STEM program based on a new algorithm for the co[...]

Wpływ teksturowania laserowego na stan technologicznej warstwy wierzchniej stali 41Cr4

Czytaj za darmo! »

Wały korbowe należą do zasadniczych elementów silnika, które w decydującej mierze wpływają na jego poprawną pracę. Wraz z łożyskami ślizgowymi tworzącymi skojarzenie ślizgowe czop-panewka stanowią jeden z najistotniejszych układów decydujących o trwałości i niezawodności tłokowego silnika spalinowego. Ilość i rodzaj materiałów konstrukcyjnych stosowanych na wały korbowe oraz sposoby obróbki czopów świadczą o ciągłym poszukiwaniu najlepszych rozwiązań, które jednak często sprawiają wrażenie przypadkowych. Można to tłumaczyć tylko różnymi możliwościami techniczno-technologicznymi zakładów produkcyjnych i pomijaniem trudnych, skomplikowanych i nie do końca wyjaśnionych zjawisk towarzyszących współpracy elementów, tworzących skojarzenie czop-panewka. Dobór metod produkcji wałów korbowych jest podporządkowany głównie uzyskaniu jak największej odporności na zużywanie czopa oraz zapewnieniu odpowiednio dużej wytrzymałości zmęczeniowej wału. Podstawowym wskaźnikiem oceny przydatności teksturowanej laserowo warstwy powierzchniowej jest wpływ tak obrobionego czopa na charakter przebiegu współpracy z łożyskiem ślizgowym [1÷6]. Wobec tego celowe wydaje się ustalenie, czy dotychczas przyjęte kryteria i wskaźniki oceny teksturowanej laserowo warstwy powierzchniowej czopa wału korbowego są wystarczające do stwierdzenia jej przydatności do współpracy z łożyskiem ślizgowym. Ograniczona wiedza w zakresie teksturowania laserowego materiału czopa wału korbowego, w tym szczególnie oceny możliwości technologicznych zmian stereometrii warstwy wierzchniej, mikrostruktury i twardości, była powodem podjęcia prezentowanych badań [7÷11] Zweryfikowanie zaproponowanych w pracy parametrów geometrycznych mikrozasobników olejowych wymaga przeprowadzenia cyklu badań tribologicznych na próbkach modelowych w warunkach laboratoryjnych oraz na rzeczywistych wałach korbowych z wytworzonymi mikrozasobnikami, zamontowanymi do silnika spalinowego w konwencjonalnej [...]

 Strona 1