Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Sylwia WIEWIÓRKOWSKA"

Analiza porównawcza metod trawienia ujawniających wielofazową strukturę stali z efektem TRIP


  W pracy przedstawiono wykorzystanie istniejących technik trawienia do obserwacji mikrostruktury stali z efektem TRIP za pomocą mikro- skopu optycznego. Badania wykonano dla średniowęglowej stali z efektem TRIP. Przeprowadzono obserwacje mikrostruktur otrzymanych w wyniku trawienia i oceniono najbardziej efektywną z metod, pozwalającą na jak najdokładniejsze oszacowanie udziału objętościowego austenitu szczątkowego w strukturze. The usage of existing etching methods to observation of TRIP steel microstructure with use of optical microscope has been presented in the work. The investigations for medium carbon steel with TRIP effect has been done. The observations of microstructure obtained as a result of different etching methods has been made and the most effective method, allowed to the most accurate estimation of volume fraction of retained austenite in the structure, has been carried out. Słowa kluczowe: struktura TRIP, struktura wielofazowa, trawienie, austenit szczątkowy Key words: TRIP structure, heterogeneous structure, etching, retained austenite.Wprowadzenie. Wielofazowa struktura stali stwarza trudności w przygotowaniu materiału do obserwacji mikroskopowej, ponieważ ujawnienie poszczególnych składników fazowych wymaga zastosowania odpowiednich metod trawienia. Klasyczne techniki trawienia używane do ujawnienia mikrostruktur stali pozwalają na jednoczesną obserwację ograniczonej liczby faz [3]. Dlatego też wraz z rozwojem specyficznych mikrostruktur pojawiały się również liczne metody trawienia, wśród których trawienie chemiczne jest niewątpliwie najłatwiejszą i najszerzej st[...]

 Strona 1