Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Michał Bystrzejewski"

Magnetyczne kompozytowe sorbenty węglowe. Otrzymywanie, struktura i zastosowania


  Na podstawie danych literaturowych oraz wyników badań własnych przedstawiono obecny stan wiedzy na temat magnetycznych kompozytowych sorbentów węglowych. Opisano metody otrzymywania węgli aktywnych, węgli mezoporowatych oraz nanomateriałów węglowych domieszkowanych różnymi fazami magnetycznymi. Scharakteryzowano wpływ materiału magnetycznego na strukturę powierzchni. Przedyskutowano możliwości zastosowań omawianych materiałów węglowych, zarówno w aplikacjach chemicznych, jak i w ochronie środowiska. A review, with 57 refs., of synthesis routes of activated mesoporous and nano-sized C materials doped with various magnetic phases. Prospective uses in the field of chem. synthesis, environment protection, and H2O management were described. Węgle aktywne (AC) znane są ludzkości od ponad 3 tys. lat1). Starożytni Egipcjanie ok. 1500 lat p.n.e. stosowali węgiel drzewny jako adsorbent do celów medycznych. Również starożytni Hindusi uzdatniali wodę stosując jako filtr węgiel drzewny. Produkcja przemysłowa węgla aktywnego rozpoczęła się na początku ub. wieku. Początkowo węgiel aktywny stosowano do rafinacji cukru i w zastosowaniach militarnych (przykładowo jako filtry w maskach przeciwgazowych). Obecnie węgle aktywne są uniwersalnymi sorbentami wykorzystywanymi w przemyśle chemicznym, spożywczym i farmaceutycznym. Materiały te z powodzeniem stosuje się także w gospodarstwach domowych i w budynkach użyteczności publicznej, np. do oczyszczania powietrza. Węgle aktywne również są powszechnie stosowane w medycynie, jako środki do usuwania toksyn i bakterii. Wykorzystywane są jako nośniki katalizatorów, a także w odzyskiwaniu srebra i złota w procesach hydrometalurgicznych. Największy udział w zastosowaniach węgli aktywnych przypada jednak na oczyszczanie ścieków oraz zanieczyszczonych gazów. Ogromna różnorodność zastosowań węgli aktywnych wynika z możliwości kontrolowanego kształtowania ich tekstury. Dobór odpowiednich środków aktywują[...]

 Strona 1