Wyniki 1-10 spośród 14 dla zapytania: authorDesc:"ZOFIA MORDECKA"

Jak długo należy eksploatować katalizator syntezy amoniaku?

Czytaj za darmo! »

Analizowano zależność pomiędzy czasem eksploatacji katalizatora syntezy amoniaku, a kosztem wytwarzania amoniaku i zyskiem z produkcji. Omówiono metodę wyznaczenia optymalnego czasu eksploatacji. Przedstawiono wpływ czasu na wydajność instalacji, koszt wytwarzania oraz zysk z produkcji. Wyznaczenie wydajności reaktora, stanowiącej zasadniczy element obliczeń, oparto na znanym przebiegu dez[...]

Polska instalacja ekstrakcji nadkrytycznej chmielu

Czytaj za darmo! »

W ostatnich latach w przemyśle piwowarskim ogranicza się stosowanie szyszek i granulatów chmielowych zastępując je w coraz większym stopniu ekstraktami chmielowymi. Rosnące zużycie ekstraktów wynika przede wszystkim z ich wysokiej i trwałej jakości oraz mniejszej zawartości zanieczyszczeń niż w szyszkach czy granulacie. Ponadto stosowanie ekstraktów daje następujące korzyści technologiczne w[...]

Synteza amoniaku w Zakładach Azotowych Kędzierzyn S.A. - doświadczenia z 15 lat eksploatacji

Czytaj za darmo! »

Omówiono doświadczenia z 15 lat eksploatacji instalacji syntezy amoniaku o zdolności produkcyjnej 1500 t/d w Zakładach Azotowych Kędzierzyn S.A., zaprojektowanej oraz wybudowanej przez polskie firmy, uruchomionej w styczniu 1993 r. W prototypowym reaktorze typu INS-21 zastosowano polski, nowo opracowany katalizator PS3-INS. Dnia 11 listopada 2007 r., po niemal 15 latach eksploatacji, na ty[...]

Oczyszczanie gazu syntezowego ciekłym amoniakiem. Ocena korzyści eksploatacyjnych


  Omówiono proces oczyszczania gazu syntezowego z pary wodnej i ditlenku węgla przez wymywanie tych zanieczyszczeń ciekłym amoniakiem w zewnętrznym układzie, poza węzłem syntezy. Przedstawiono podstawy fizykochemiczne procesu. Opisano schemat technologiczny i przykładowe parametry w układzie oczyszczania. Dokonano analizy zależności pomiędzy korzyściami z zastosowania procesu a uwarunkowaniami instalacji przemysłowej. Oszacowano zmniejszenie zużycia energii spowodowane zastosowaniem procesu w wybranej instalacji. Fundamentals, process flowsheet and technol. advantages of purifn. of syngas with liq. NH3 were presented. The process can save energy 0.38 GJ/Mg of NH3 in a typical plant. Gaz do syntezy amoniaku zawiera ok. 99% mieszaniny syntezowej, ok. 1% gazów inertnych (Ar+CH4) oraz niewielką ilość pary wodnej i ślady ditlenku węgla. Zawartość pary w gazie wprowadzanym do węzła syntezy określa równowaga fazowa gaz syntezowy-woda1-3), w warunkach ciśnienia i temperatury gazu po kompresorze. Dla ciśnień stosowanych obecnie w instalacjach syntezy (ok. 12-28 MPa) i chłodzeniu gazu po kompresorze w chłodnicy wodnej, gaz świeży zawiera 0,025-0,056% obj. pary wodnej, natomiast zawartość CO2, przy prawidłowej pracy metanizatora tlenków węgla, nie przekracza 6 ppm4). Związki tlenowe są truciznami katalizatora syntezy i konieczne jest ich usunięcie przed wprowadzeniem gazu do reaktora. W większości przemysłowych instalacji głębokie oczyszczenie gazu uzyskuje się wprowadzając go do strumienia cyrkulującego przed końcowym wykropleniem produktu. Zanieczyszczenia wymywane są przez ciekły amoniak i usuwane z cieczą z separatora. Sposób ten jest skuteczny, o czym świadczy długi czas eksploatacji wsadów katalizatora, często dłuższy niż 10 lat. Oczyszczanie ciekłym amoniakiem może być realizowane także poza węzłem syntezy w "zewnętrznym" układzie. Daje to pewne korzyści eksploatacyjne, wynikające z tego, że (i) oczyszczony gaz świeży może być[...]

Ciśnieniowa dezynsekcja surowców roślinnych przy użyciu gazowego ditlenku węgla.Pierwsza w Polsce instalacja przemysłowa

Czytaj za darmo! »

Omówiono proces ciśnieniowej dezynsekcji surowców roślinnych, prowadzony za pomocą gazowego ditlenku węgla. Proces zaprojektowano opierając się na wynikach badań przeprowadzonych w Instytucie Nawozów Sztucznych. Proces eliminuje stosowane dotychczas trujące związki chemiczne i nie powoduje zanieczyszczenia środowiska, bowiem zastosowany ditlenek węgla jest produktem odpadowym powstającym [...]

Aspekty bezpieczeństwa zastosowania cieczy Diversa do wydzielania amoniaku z gazu syntezowego metodą absorpcji w niskociśnieniowym procesie syntezy

Czytaj za darmo! »

Omówiono aspekty bezpieczeństwa zastosowania amoniakalnego roztworu azotanu amonu, zwanego cieczą Diversa, do wydzielania amoniaku z gazu syntezowego. Przedstawiono wyniki badań rozkładu cieczy Diversa, przeprowadzonych w dużej skali, odzwierciedlającej warunki w przemysłowej instalacji do absorpcji-desorpcji amoniaku w cieczy. Badania przeprowadzono na poligonie wojskowym. Badano wybuchowość saletry amonowej, samej cieczy Diversa oraz cieczy w obecności wodoru i metanu. Samples (9 kg) consisting of mixts. contg. the com. dusty salpetre or reagent-grade NH4NO3, NH3 (4.6 to 23% by mass), an explosive and an elec. detonator were field tested for explosivity in open or closed vessels under atm. pressure or under pressure up to 40 atm and at temp. up to 90°C. An explosion took place only in the case of samples with low NH3 content (below 13%) or treated at 90°C under pressure 9 atm. The samples of a comps. typical for the industrial NH3 absorption in Divers liqs. (NH3-satd. aq. soln. of NH4NO3) were safe in operation. Amoniakalny roztwór azotanu amonu, zwany od jego odkrywcy cieczą Diversa, wykazuje duże ujemne odchylenie od prawa Raoulta. Właściwość ta może być wykorzystana do wydzielenia amoniaku z gazu syntezowego w procesie absorpcji. Ten sposób wydzielania produktu może być rozważany zwłaszcza w niskociśnieniowej syntezie amoniaku1). Równowaga fazowa ciecz-para dla układu NH4NO3-NH3 była przedmiotem badań przeprowadzonych w Instytucie Nawozów Sztucznych w ramach p[...]

Nowy sposób wydzielania produktu w niskociśnieniowej syntezie amoniaku

Czytaj za darmo! »

Omówiono poszukiwania tańszego, niż wykraplanie przez głębokie chłodzenie, sposobu wydzielania amoniaku z gazu w niskociśnieniowej syntezie. Rozważono adsorpcję na sitach molekularnych, separację membranową oraz absorpcję w rozpuszczalnikach nielotnych. Stwierdzono, że tylko absorpcja w rozpuszczalnikach nielotnych może być korzystniejsza pod względem energochłonności od chłodzenia gazu. [...]

Modernizacja instalacji syntezy amoniaku w Zakładach Azotowych "Puławy" S.A.

Czytaj za darmo! »

Instalację syntezy amoniaku w Zakładach Azotowych "Puławy" S.A. z lat sześćdziesiątych zmodernizowano przez zmiany w reaktorze, umożliwiające zamianę katalizatora gruboziarnistego (6-10 mm) na wydajniejszy katalizator drobnoziarnisty (1,5-3 mm). Obniżono przy tym spadek ciśnienia gazu z zachowaniem istniejącego naczynia ciśnieniowego dawnego reaktora TVA. Nowy typ reaktora INS-27 pracuje j[...]

 Strona 1  Następna strona »