Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"HALINA MARKIEWKA"

Kondycjonowanie granulatu saletry amonowej produkowanej w Zakładach Azotowych "Puławy" DOI:

Czytaj za darmo! »

Opracowano sposób kondycjonowania saletry amonowej nawozowej umożliwiający uzyskanie granulatu zachowującego sypkość w okresie od wyprodukowania do zastosowania. W 1967 r. uruchomiono w Zakładach Azotowych "Puławy" wytwórnię nawozowej saletry amonowej na licencji firmy Kaltenbach. Otrzymany w tej wytwórni produkt nie spełniał wymagań dotyczących jakości. Granule saletry amonowej rozsypywały się na skutek małej wytrzymałości mechanicznej, co powodowało powstawanie dużej ilości podziarna. Podczas magazynowania następowało szybkie zbrylenie produktu, co utrudniało jego dystrybucję i stosowanie. Prawie połowa saletry wyprodukowanej od marca 1969 r. do lutego 1970 r. nie odpowiadała wymaganiom norm krajowych, nie był więc możliwy jej eksport. Z tego powodu w ZA "Puławy" i Instytucie Nawozów Sztucznych podjęto prace, które miały na celu polepszenie wytrzymałości i sypkości tego wyrobu. W latach 1970-:-1973, w wyniku wielu prób prowadzonych w INS w skali laboratoryjnej i w instalacji przemysłowej w ZA "Puławy", dobrano dodatki do stopu saletry polepszające jego jakość. Ustalono ich ilość oraz sposób wprowadzania. Zastosowanie tych dodatków oraz dobranie odpowiednich parametrów określających sposób chłodzenia saletry w oziębiarkach umożliwiło uzyskanie wysokiej wytrzymałości mechanicznej produktu, zachowanie trwałości granul podczas magazynowania w ciągu roku oraz spełnienie wymagań normy. Zabiegi te nie wyeliminowały jednak całkowicie zbrylania saletry amonowej w czasie magazynowania. Zbrylanie jest procesem bardzo złożonym, nad którym prowadzi się wiele badań zarówno w celu poznania jego mechanizmu, jak i w celu znalezienia metod zapobiegawczych. Czynniki zewnętrzne wpływające na zbrylanie są znane, lecz trudne do wyeliminowania. Nie można również dokładnie przewidzieć, które z nich będą miały decydujący wpływ na saletrę podczas jej przechowywania, co utrudnia ustalenie skutecznych metod zapobiegania zbrylaniu. Mechanizm zbrylania[...]

 Strona 1