Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"Henryk Kwapisz"

Ocieplanie ścian zewnętrznych od wewnątrz w praktyce

Czytaj za darmo! »

10 ’2010 (nr 458) D o Biura Informacji Technicznej Isover & Rigips klienci często zwracają się z pytaniem: jak ocieplić ścianę zewnętrzną od strony pomieszczenia? Rzadko nato- miast pytają, czy w ogóle powinno się ścianę izolować od wewnątrz. Wszyst- kim zazwyczaj odpowiadamy, że ocie- planie od wewnątrz nie jest dobrym rozwiązaniem, ponieważ: ● nie do uniknięcia są mostki ter- miczne; ● ściana zewnętrzna (np. mur z ce- gły pełnej) będzie znajdowała się po zimnej stronie przegrody, co ma istot- ne znaczenie z punktu widzenia wpły- wu wilgoci na jej konstrukcję (np. za- marzająca woda w szczelinach muru); ● wewnętrzna izolacja wymaga bar- dzo szczegółowego zaprojektowania i wykonania, bo istotne staje się, gdzie w budynku jest zlokalizowane ociepla- ne pomieszczenie (czy ostatnia kondy- gnacja, czy nad nieogrzewaną piwnicą, mieszkania sąsiednie itp.); ● tolerancja w doborze rodzaju izo- lacji jest dużo mniejsza niż w przypad- ku ocieplenia od zewnątrz (istotne zna- czenie może mieć np. współczynnik oporu dyfuzyjnego i w zależności od jego wielkości inaczej będzie konstru- owana przegroda). Nie należy zapominać, że na efekt prac ociepleniowych od wewnątrz będą też miały wpływ wentylacja pomieszcze- nia (czy jest, jeśli jest, to jaka: grawita- cyjna, mechaniczna) oraz rodzaj okien (ich izolacyjność cieplna). Decydując się na izolację od wewnątrz, należy przed przystąpieniem do działania sprawdzić, czy są spełnione dwa pod- [...]

Opłacalność wznoszenia budynków o niemal zerowym zużyciu energii


  Od kilku miesięcy trwa dyskusja nad tym, czy opłaca się budować obiekty o niemal zerowymzużyciu energii. Jak zawsze są głosy za i przeciw, dlatego też w 2012 r. Krajowa Agencja Poszanowania Energii wykonała analizę pt. Analiza metod optymalizacji standardu energetycznego budynków z uwzględnieniem kryteriów ekonomicznych, ekologicznych i kosztów zewnętrznych. Przedstawiona w niej została ocenamożliwości i skutkówwzrostu standardu energetycznego oraz wymagań dotyczących ochrony cieplnej budynków z punktu widzenia efektywności ekonomicznej. Charakterystyka budynku i analiza metod optymalizacji Na potrzeby wykonania symulacji efektów wzrostu standardu energetycznego budynku na etapie projektowania zdefiniowano następujące typy budynków: - budynek mieszkalny wielorodzinny - typ 1, wysokościowiec 11-kondygnacyjny o powierzchni użytkowej 2736,00m2; - budynek mieszkalny wielorodzinny - typ 2, długi, 5-kondygnacyjny budynek o powierzchni użytkowej 6929,00 m2; - budynekmieszkalny jednorodzinny, typu "dworek", parterowy z użytkowym poddaszem o powierzchni użytkowej 269 m2; - budynek mieszkalny jednorodzinny, typu "prostopadłościan" o powierzchni użytkowej 81 m2; - budynek szkoły o powierzchni użytkowej 5182 m2; - budynek biurowy o powierzchni użytkowej 2124 m2. Symulację zmian zapotrzebowania na ciepło wykonano dla 5 wariantów standard[...]

Wełna szklana doskonały materiał do izolacji cieplnej budynków efektywnych energetycznie


  Wprzypadku domów o wysokiej efektywności energetycznej przyjmuje się, że aby osiągnąć optymalizację kosztów, należy przestrzegać zasady "Trias Energetica" (rysunek 1), czyli wznieść budynek, który zużywa bardzo mało energii, zastosować odnawialne źródła energii i jeśli rzeczywiście nie możemy obejść się bez paliw kopalnych (węgiel, ropa, gaz),używać ich, ale w sposób przemyślany, czyli maksymalnie ograniczać ich zużycie.Z bardzo wielu opracowań (m.in. raportu McKinseya) wynika, że najbardziej opłacalną kosztowo inwestycją w dom efektywny energetycznie jest bardzo dobra izolacja jego przegród zewnętrznych. Co do tego panuje zgoda wśród ekspertów, choć powstaje pytanie, jaki rodzaj izolacji zastosować. Na rynku mamy bowiem m.in.: wełnę szklaną, skalną, styropian, poliuretan, folie refleksyjne, wełnę drzewną, panele próżniowe. ISOVER Polska jest jedynym w kraju producentem wełny skalnej i szklanej. Ma zatem spore doświadczenie dotyczące zalet i wadmateriałów izolacyjnych. Na ich podstawie spróbuję udowodnić, że doskonałymwyrobemdo izolacjai cieplnej przegród zewnętrznych jest wełna szklana. W tym celu omówię najważniejsze[...]

Produkty ISOVER: Ultimate U TPA 34 i Multimax 30 na Stadionie Narodowym wWarszawie

Czytaj za darmo! »

Wartykule zaprezentujemy dwa systemy izolacji marki ISOVER, które zastosowano podczas budowy Stadionu Narodowego w Warszawie, który jest prawdziwym wyzwaniem technologicznymdlawykonawcówi producentówmateriałów budowlanych. Do izolacji stropów pod trybunami zostały użyte płytyUltimateUTPA34 grubości 50, 80 i 110mm. Projektantomzależało na zastosowaniuwtych pomieszczeniach izolacji o niskim współczynniku przewodzenia ciepła, dzięki temu o niewielkiej gr[...]

 Strona 1