Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"TOMASZ JAMROŻY"

Biodegradowalne tacki na bazie otrębów pszennych otrzymywane w procesie wypiekania DOI:10.15199/42.2016.6.1


  Wstęp Większość opakowań biodegradowalnych znajdujących się obecnie na rynku pochodzi z krajów azjatyckich. Istotne wydaje się więc zwiększenie nakładów finansowych przez Unię Europejską na badania w sektorze opakowań ekologicznych. Takie podejście pozwoli na opracowanie i wdrożenie opakowań biodegradowalnych, przyjaznych zarówno środowisku, jak i klientowi na terenie Europy [1,2]. Źródeł potencjalnego surowca do produkcji opakowań można upatrywać w przemyśle rolno-spożywczym. W tym celu należy zmienić dotychczasowe podejście do tzw. produktów ubocznych i dostrzec możliwości ich zastosowania jako kompozytowego materiału opakowaniowego [4-7]. Obecnie najczęściej do produkcji biodegradowalnych materiałów opakowaniowych wykorzystywane są: PLA, celuloza, skrobia oraz produkty odpadowe: wytłoki z trzciny cukrowej, bawełny, pozostałości słomy ryżowej, pozostałości z produkcji oleju palmowego. Produkty te nie są szczególnie rozpowszechnione w Europie. Dlatego na naszą uwagę zasługują szeroko dostępne materiały takie jak np. otręby zbóż, wysłodki buraczane, wytłoki czy gluten. Możliwe jest ich zastosowanie w formie nieprzetworzonej oraz jako źródła mikrowłókien [4-10]. Cel Celem badań było opracowanie metody wytwarzania opakowań na bazie włóknistych produktów ubocznych, pochodzących z przemysłu rolno-spożywczego. Opracowana metoda powinna charakteryzować się prostotą, możliwością przeskalowania do produkcji przemysłowej oraz niskimi kosztami inwestycyjnymi. Zastosowano jedną metodę wytwarzania opakowań, tj. wypiek produktów o strukturze litej oraz spienionej. Materiał i metody Do przeprowadzenia doświadczeń wykorzystano odpady poprodukcyjne przemysłu rolno-spożywczego. Próbki produktów traktowanych jako odpady poprodukcyjne lub jako materiał o niskiej wartości do dalszego przetwarzania, tj.: pelety (buraczany, lniany, rzepakowy), pozostałości po obróbce kukurydzy (łuski, corn-mix), otręby (pszenne, żytnie, owsiane) poddano analiz[...]

Wtryskiwane opakowania cienkościenne z biokompozytów na osnowie PLA wzmocnionych mikrowłóknami z łusek zbożowych DOI:10.15199/42.2016.7.2


  Wstęp Rynek opakowań żywności w Polsce jest zdominowany przez tworzywa sztuczne syntezowane z surowców nieodnawialnych takie jak PE, PP i PS [1]. Coraz szerzej wykorzystywanym na świecie do produkcji opakowań polimerem syntezowanym z surowców odnawialnych jest polilaktyd (PLA). Właściwości mechaniczne i termiczne PLA sprawiają, że może on konkurować pod względem użytkowym z konwencjonalnymi tworzywami termoplastycznymi wykorzystywanymi w przemyśle opakowaniowym. Charakteryzuje się on wysokim modułem sprężystości przy rozciąganiu, zdolnością do zachowania nadanego kształtu, odpornością na działanie tłuszczów i na promieniowanie UV, stanowi ponadto barierę dla aromatów. Znane są dotychczasowe zastosowania PLA jako butelki, pojemniki termoformowane, folie czy reklamówki [2-4]. Jednocześnie rosnąca społeczna świadomość ekologiczna orazwprowadzanewkrajach rozwijających się ustawy dotyczące ochrony środowiska prowadzą do poszukiwania i ciągłego rozwoju nowych materiałów ze szczególnym naciskiem na wykorzystanie surowców odnawialnych. Z tego względu biokompozyty polimerowe wzmacniane włóknami pochodzenia naturalnego są coraz szerzej wykorzystywane w wielu obszarach przemysłowych. Jest to spowodowane płynącymi z ich zastosowania korzyściami: niższą gęstością, relatywnie dobrymi właściwości mechanicznymi, uniezależnieniem się od cen ropy naftowej, biodegradowalnością oraz obniżeniem ceny końcowej wyrobu [5-8]. Cel badań Celem badań było opracowanie metody wytwarzania opakowań na bazie włóknistych produktów ubocznych pochodzących OPAKOWANIE 7/2016 50 BADANIA I ROZWÓJ Agnieszka Meljon, Iga Chodzyńska, Marek Jotko, Sławomir Lisiecki, Małgorzata Mizielińska, Andrzej K. Błędzki, Artur Bartkowiak, Tomasz Jamroży: Thin wall injection moulded packagings from PLA biocomposites reinforced with microfibres from grain husks The aim of the study was to manufacture biodegradable thin wall packagings based on polylactide (PLA) and microfibrous b[...]

 Strona 1