Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Dariusz Boruszko"

Zastosowanie niskonakładowych metod przeróbki osadów ściekowych na przykładzie oczyszczalni ścieków w Zambrowie

Czytaj za darmo! »

W artykule zaprezentowano doświadczenia ze stosowania niskonakładowych metod przeróbki osadów ściekowych na przykładzie oczyszczalni ścieków w Zambrowie. Przedstawiono wyniki badań osadów ściekowych na zawartość metali ciężkich przekompostowanych przy udziale dżdżownic kalifornijskich Eisenia fetida i przetworzonych na lagunach trzcinowych. Wskazano na wysoką skuteczność tych metod w przygotowaniu osadów ściekowych do stosowania w rolnictwie. Wstęp W Polsce coraz częściej do przetwarzania osadów ściekowych stosuje się metody niskonakładowe tj, kompostowanie, wermikompostowanie, trzcinowiska, wierzbę energetyczną, suszarnie słoneczne. Również w regionie północno-wschodnim Polski od wielu lat funkcjonują obiekty stosujące z powodzeniem te metody. Na takie działanie mają wpływ następujące czynniki: ● przewaga małych i średnich oczyszczalni ścieków, ● rolniczo-przemysłowa specyfika regionu, ● charakter powstających osadów, ● dostępna na tym obszarze biomasa w postaci słomy, trocin i zrębków, ● niska klasa gleb [1]. Wszystkie te czynniki uzasadniają możliwość stosowania procesów niskonakładowych na tych terenach. Rozpowszechnianie i propagowanie stosowania tych metod przeróbki przed przyrodniczym wykorzystaniem osadów ściekowych jest zgodne z współczesnymi wymogami formalno-prawnymi. Rozwój niskonakładowych metod przetwarzania osadów ściekowych Metody niskonakładowe są rozumiane jako metody charakteryzujące się: ● prostą konstrukcją i technologią, ● łatwością obsługi, ● niskimi kosztami inwestycyjnymi i eksploatacyjnymi, ● niewielkim zużyciem energii elektrycznej, ● wykorzystaniem naturalnych procesów zachodzących w środowisku, ● stosowaniem urządzeń technologicznych i technicznych w niewielkim stopniu, ● dużą niezawodnością działania, ● nieznaczną wymaganą kontrolą w trakcie trwania procesu [2]. Obecnie obserwuje się w kraju coraz większe zainter[...]

 Strona 1