Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Anita Bocho-Janiszewska"

Technological and physicochemical aspects of the production of cleaning cosmetic concentrates Technologiczne i fizykochemiczne aspekty wytwarzania koncentratów kosmetyków myjących DOI:10.15199/62.2015.5.16


  Lyotropic liq. crystal, coacervate and emulsion concs. were prepd. by compounding com. surfactants (Na lauryl ether sulfate, ethylene oxide-lauryl alc. adduct, isopropyl palmitate, stawbery seed oil), preservatives and H2O and studied for rheol. properties, soly. in water and stability. Only the coacervate meet all user requirements. The concn. relationship of the coacervate viscosity showed a pecurial max. as diln. of the coacerwate with water resulted in increasing its viscosity. Przedstawiono wyniki badań nad opracowaniem koncentratów kosmetyków myjących. Jako potencjalne formy tego typu preparatów zaproponowano liotropowy ciekły kryształ, koacerwat i emulsję. Wykazano zalety i wady wytwarzania i stosowania tego typu produktów w odniesieniu do właściwości reologicznych, rozpuszczalności w wodzie i stabilności produktu. Stwierdzono, że spośród badanych form preparatów, jedynie koacerwat może predysponować do miana koncentratu. W przypadku produktów w formie emulsji i liotropowego ciekłego kryształu istniała możliwość uzyskania preparatu o względnie wysokim stężeniu substancji aktywnych, ale po rozcieńczeniu nie otrzymywano kosmetyków o wymaganych przez konsumentów właściwościach użytkowych. Receptury i technologie wytwarzania kosmetyków przeznaczonych do higieny ulegają ciągłym przeobrażeniom. W ostatnich latach można zaobserwować intensywny rozwój tej grupy produktów, głównie w zakresie poprawy funkcjonalności i bezpieczeństwa stosowania. Wprowadzane do praktyki przemysłowej nowe rozwiązania recepturowe związane są najczęściej ze stosowaniem nowych surowców, bardzo często pochodzenia naturalnego. Wiele prac badawczych i rozwojowych związanych jest także z opracowaniem nowoczesnych form kosmetyków. Potrzeba prowadzenia takich prac wynika głównie z konieczności dostosowania preparatu do opakowania lub też mody- Lyotropic liq. crystal, coacervate and emulsion concs. were prepd. by compounding com. surfactants (Na lauryl [...]

Optimalization of the hydrophobic phase composition for improving the operational properties of two-phase liquids used for removing make-up Optymalizacja składu fazy hydrofobowej w celu poprawy użytkowych właściwości dwufazowych płynów do demakijażu DOI:10.15199/62.2015.11.6


  Aq. soln. of NaCl, Na4 versenate, a dye and a preservative were mixed with cyclopentasiloxane or/and isohexadecane to 2-phase fluids studied for their dispersion stability and ability to distribution on the skin, absorption in epiderma, formation of sticky and oily films on the skin and smoothing the skin as well as for efficiency of removing the makeup from the skin by a sensoric method. The phase sepn. rate and absorption ability of the fluid decreased while the ability of film formation increased with the increasing content of isohexadecane. Przeanalizowano wpływ składu fazy hydrofobowej na właściwości użytkowe dwufazowych płynów do demakijażu. Opracowano i przygotowano pięć modelowych preparatów, różniących się zawartością dwóch składników hydrofobowych (izoheksadekan i silikon cykliczny). Produkty poddano badaniom użytkowym i testom sensorycznym. Stwierdzono, że wysoka zawartość izoheksadekanu powoduje znaczące skrócenie czasu rozwarstwiania się preparatów (po intensywnym wymieszaniu) oraz pogorszenie właściwości sensorycznych. Od kilku lat na rynku można zaobserwować rosnące zainteresowanie dwufazowymi preparatami do demakijażu. Są to produkty bazujące głównie na rozpuszczalnikach hydrofobowych i hydrofilowych. Niezwykle interesującym podejściem zastosowanym w tego typu produktach jest brak w ich składzie surfaktantów (emulgatorów), służących głównie do uzyskania dyspersji o odpowiedniej stabilności. W takich przypadkach, dla preparatu składającego się z wyraźnie rozdzielonych faz hydrofobowej i hydrofilowej, istnieje konieczność odpowiedniego wymieszania bezpośrednio przed aplikacją. Celem takiego działania jest ujednorodnienie produktu (wytworzenie emulsji) i zapewnienie w ten sposób stałego składu, w każdej porcji aplikowanego kosmetyku. Jednakże, od powstającego układu nie jest wymagana bardzo duża stabilność. Mieszanina powinna być jednorodna tylko przez kilkanaście lub kilkadziesiąt sekund. Konsument aplikuje w[...]

Optymalizacja zawartości substancji aktywnych w celu poprawy jakości ekologicznych środków do mycia podłóg drewnianych DOI:10.15199/62.2018.7.11


  Środki do mycia podłóg są zaliczane do grupy produktów chemii gospodarczej. Przeznaczone są one do domowego użytku i nie wymagają stosowania specjalistycznego sprzętu ani wykwalifikowanego personelu. Tego typu produkty powinny charakteryzować się odpowiednią funkcjonalnością i bezpieczeństwem stosowania. Pierwszy parametr jest związany głównie z łatwością w dozowaniu, odpowiednią rozpuszczalnością w wodzie (w celu uzyskania kąpieli myjącej), skutecznością usuwania zabrudzeń, tworzeniem dość stabilnych dyspersji zabrudzeń w kąpieli myjącej, działaniem pielęgnacyjnym względem mytych powierzchni, zdolnością do tworzenia warstwy ochronnej na tych powierzchniach oraz nadawaniem im połysku. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo stosowania, to produkty do mycia podłóg nie mogą być toksyczne oraz nie mogą powodować podrażnień w przypadku kontaktu użytkownika z preparatem, kąpielą oraz z umytą powierzchnią1-4). Skład produktu przeznaczonego do mycia podłóg musi uwzględniać rodzaj mytej powierzchni. Wynika to z różnic w strukturze materiałów, z których są wykonane podłogi oraz ich odporności chemicznej i fizycznej na różne czynniki. W gospodarstwach domowych najczęściej spotykane są podłogi wykonane z kamienia, ceramiki, tworzyw sztucznych, betonu i drewna. Szczególnie drewno wymaga specjalnego traktowania. Powierzchnia drewniana ma zazwyczaj strukturę dość chropowatą i porowatą. W pory mogą wnikać różnego rodzaju zabrudzenia. Ponadto jest ona także podatna na chłonięcie wilgoci. Od preparatów przeznaczonych do utrzymywania czystości podłóg drewnianych, oprócz działania myjącego, wymagane jest także działanie ochronne. Warstwa ochronna tworzona przez preparat ma na celu stworzenie fizycznej bariery zapobiegającej wnikaniu niepożądanych substancji w strukturę materiału podłogi oraz zabezpieczenie powierzchni podłogi przed uszkodzeniami. Ponadto, powinna zmniejszyć chropowatość drewna, gdyż gładkie powierzchnie wykazują mniejszą zdolność do przyc[...]

Opracowanie receptury i technologii wytwarzania mikroemulsyjnego, wielofunkcyjnego ekopreparatu przeznaczonego do mycia twardych powierzchni DOI:10.15199/62.2018.7.14


  Uniwersalne preparaty myjące stosowane są do utrzymywania higieny powierzchni spotykanych w gospodarstwach domowych, takich jak podłogi, parapety, blaty kuchenne, a także powierzchni wyposażenia kuchni, garaży i łazienek. Podstawową funkcją tego typu preparatów jest usuwanie delikatnych zanieczyszczeń, głównie pochodzenia Anita Bocho-Janiszewskaa,b, Katarzyna Sarnaa,*, Tomasz Wasilewskia,b, Artur Seweryna,b, Jolanta Jasińskab, Monika Pęksab 1110 97/7(2018) Dr hab. inż. Tomasz WASILEWSKI, prof. ndzw. UTH Rad. - notkę biograficzną i fotografię Autora drukujemy w bieżącym numerze na str. 1088. Dr inż. Artur SEWERYN - notkę biograficzną i fotografię Autora drukujemy w bieżącym numerze na str. 1088. Mgr Jolanta JASIŃSKA - notkę biograficzną i fotografię Autorki drukujemy w bieżącym numerze na str. 1089. Mgr inż. Monika PĘKSA - notkę biograficzną i fotografię Autorki drukujemy w bieżącym numerze na str. 1089. spożywczego (resztki jedzenia) oraz środowiskowego (pyły, kurz, błoto). Uniwersalne preparaty myjące muszą charakteryzować się dobrą zwilżalnością mytych powierzchni i dużą zdolnością do penetracji i rozpulchniania zabrudzeń. Ponadto, z racji stosowania tych preparatów zazwyczaj w dość dużych rozcieńczeniach, muszą one posiadać także dużą zdolność dyspergowania i solubilizowania oraz uniemożliwiać ponowne osadzanie usuwanych zabrudzeń na mytych powierzchniach1-4). Środki myjące, oprócz odpowiedniego działania detergencyjnego, muszą charakteryzować się także wysokim bezpieczeństwem stosowania. Ich składniki muszą być łagodne względem oczyszczanych powierzchni oraz w żadnym przypadku nie mogą ich uszkadzać. Ze względu na szeroką gamę materiałów, do których mycia są one przeznaczone, nie powinny zawierać środków ściernych, wspomagających w sposób mechaniczny usuwanie zabrudzeń oraz mogących powodować zarysowania powierzchni mytych przedmiotów1, 4). W ostatnich latach obserwuje się coraz bardziej rosnące zainteresowanie preparatam[...]

 Strona 1