Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"WIESŁAW ZIEMBLA"

Restrukturyzacja polskiego sektora "ciężkiej chemii" a przemiany w przemyśle chemicznym w Europie

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono aktualne trendy w restrukturyzacji przemysłu chemicznego w świecie. Zwrócono uwagę na słabe wyniki finansowe osiągane ostatnio przez firmy krajowego przemysłu wielkiej syntezy chemicznej. Polski przemysł chemiczny wchodzi w okres spadku koniunktury z balastem nadmiernego zatrudnienia i nieefektywnym układem technologicznym. Jest to przede wszystkim efektem zbyt powolnej restruk[...]

Polski przemysł chemiczny a postępujące procesy globalizacji na światowym rynku

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono procesy przebiegające w skali światowej: rozwój makroregionów oraz koncernów globalnych. Oceniono szanse krajowego przemysłu chemicznego związane z tymi procesami. Podano przykład wykorzystania w Polsce szansy, jaką jest powstanie luki rynkowej w produkcji polimerów konstrukcyjnych. wórcy technologii - znający cykl badań nad opracowaniem nowej technologii (minimum 6÷10 lat[...]

Komputerowe wspomaganie prac studialnych, badawczych i projektowych dla przemysłu chemicznego

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono szeroki zakres stosowanych w Instytucie Chemii Przemysłowej (IChP) w Warszawie komputerowych środków wspomagających prace studialne, badawcze i projektowe prowadzone przy planowaniu rozwoju przemysłu chemicznego, rozwoju lub restrukturyzacji zakładu chemicznego oraz projektowaniu lub modernizacji technologii przemysłu chemicznego. eformy ekonomiczne i restrukturyzacja gospodark[...]

 Strona 1