Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Michał Wiktorko"

Chemical warfare agent detector based on ion mobility spectrometry Detektory do wykrywania bojowych środków trujących wykorzystujące technikę spektrometrii ruchliwości jonów DOI:10.15199/62.2016.5.18


  A review, with 26 refs., of 6 warfare chem. agent detectors used in Polish army and based on ion mobility spectrometry. Tech. parameters and detector requirements were given. Dokonano przeglądu detektorów używanych w wojsku polskim, służących do wykrywania bojowych środków trujących, wykorzystujących spektrometrię ruchliwości jonów (IMS). Opisano urządzenia ChemPro100, RAID M-100, GID-3, LCD-3, CAM-2 i PRS-1W. Przedstawiono wymagania stawiane detektorom do wykrywania bojowych środków trujących (BST). Zestawiono główne parametry pracy detektorów. W historii wojen człowiek zawsze dążył do stworzenia skutecznej broni, która mogłaby zaskoczyć przeciwnika. W wyniku intensywnego rozwoju przemysłu chemicznego w okresie I Wojny Światowej po raz pierwszy zastosowano broń chemiczną. Wysoka skuteczność pozwoliła na określenie jej mianem broni masowego rażenia. Doświadczenia z tamtego okresu spowodowały konieczność ochrony przed atakami chemicznymi. Pierwszym podstawowym wyposażeniem ochronnym żołnierza była maska przeciwgazowa. Obecnie technologia pozwala na wczesne ostrzeganie przed atakiem chemicznym, a także pozwala na identyfikację użytego środka. Nowoczesna technologia pozwala na miniaturyzację podzespołów elektronicznych, co umożliwia konstruowanie elektronicznych osobistych urządzeń ostrzegających przed skażeniem BST. Toksyczne działanie BST jest tak silne, że nawet kilkusekundowa ekspozycja może powodować zatrucie i śmierć. Aby urządzenia sygnalizujące skażenia chemiczne były skuteczne muszą być czułe i reagować bardzo szybko. Najważniejsze BST zestawiono w tabeli 1 a ich wzory strukturalne przedstawiono na rys. 1. BST parzące1) działają (i) na układ oddechowy, powodując oparzenia wewnętrzne i zaburzenia oddychania mogące zakończyć się śmiercią, (ii) na skórę, powodując jej oparzenia i zatrucie organizmu mogące zakończyć się śmiercią, oraz (iii) na układ pokarmowy, powodując jego oparzenia i zaburzenia oddychania mogące zak[...]

Determination of acetone in exhaled air by differential ion mobility spectrometry Oznaczanie acetonu w wydychanym powietrzu za pomocą różnicowej spektrometrii mobilności jonów DOI:10.15199/62.2016.1.15


  Me2CO-contg. air samples (2 ppb to 0.4 ppm) were ionized on electrodes generating asymmetric elec. field at 10-50 kV/cm, frequency above 3 MHz and filling the square wave 30%. The differential ion mobility spectra were recorded, analyzed and compared with those from the reference detector. The practical applicability of the anal. method was confirmed. Współczesne metody diagnostyki i leczenia oparte są na identyfikowaniu objawów, które w wielu przypadkach świadczą o zaawansowanym już stadium choroby. Powietrze wydychane przez człowieka zawiera tysiące lotnych związków organicznych, które mogą stanowić potencjalne biomarkery chorób lub zmian patogennych. Przedstawiono wyniki laboratoryjnych badań identyfikacji par acetonu w powietrzu za pomocą detektora DMS. Pod koniec XX w. pojawiło się określenie "choroby cywilizacyjne" (zwane także chorobami XXI w.), które oznaczało globalnie szerzące się, powszechnie znane choroby spowodowane rozwojem cywilizacji. Częstotliwość ich występowania zależy od stopnia cywilizacyjnego rozwoju społeczeństwa. Nie ma dokładnego podziału i nie można jednoznacznie powiedzieć, czy dana choroba jest chorobą cywilizacyjną, niemniej wg Bąk-Romaniszyn1) można do nich zaliczyć m.in. cukrzycę, nadciśnienie tętnicze, chorobę wieńcową, otyłość, udar mózgu, zawał serca, miażdżycę, astmę oskrzelową, alergie, nowotwory oraz takie choroby psychiczne, jak anoreksja, nerwica, depresja, alkoholizm i narkomania. Cukrzyca to jedna z najpoważniejszych chorób cywilizacyjnych, co potwierdzają statystyki. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia w 1985 r. na cukrzycę chorowało ok. 30 mln ludzi na całym świecie, a 10 lat później liczba chorych wzrosła do 135 mln. Eksperci prognozują, że w 2030 r. na świecie będzie już ok. 366 mln chorych na cukrzycę. Biomarkery są to substancje, których obecność (w tym wypadku w wydychanym powietrzu) może wskazywać na występowanie danej choroby lub uszkodzenie pewnych organów, co wyw[...]

 Strona 1