Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"KAROL SUSKI"

Bezpieczeństwo ponad wszystko


  Produkty spożywcze nigdy nie były bardziej bezpieczne, bardziej zróżnicowane i o równie wysokiej jakości jak dzisiaj. Niemniej istnieje rozbieżność pomiędzy rzeczywistością a jej publicznym postrzeganiem. Przemysł spożywczy nie ma więc innego wyboru. Musi postawić na otwartą komunikację poprzez dostarczanie konsumentom obiektywnych informacji i zapewnienie wysokiej jakości wytwarzanych przez siebie produktów przy zastosowaniu najnowocześniejszych technologii bezpieczeństwa. OPAKOWANIE 3/2012 20 PRODUKCJA OPAKOWAŃ EKONOMIA I TECHNOLOGIE Bezpieczeństwo ponad wszystko OPRACOWANIE: KAROL SUSKI Austriacki gigant opakowaniowy Greiner Packaging przygotował nowy typ urządzenia do produkcji opakowań, dzięki któremu możliwa będzie łatwiejsza i ekonomiczniejsza produkcja butelek z tworzyw sztucznych. Maszyna o nazwie kavoblow200/80- R2 została wymyślona w celu wyprodukowania butelek ze wszystkich typów tworzyw sztucznych.Wykorzystywane są na niej surowce, począwszy od PET, poprzez polipropylen, polietylen, polistyren, a na poliamidach skończywszy. Urządzenie jest zdolne do produkcji pojemników o wielkościach od 0,05 do 5 litrów. Produkcja odbywa się w cyklu jednoetapowym, a technologia łączy elastyczność oraz wysoką wydajność. Günter Ausserwöger, szef dywizji Kavo w firmie Greiner Packaging, odpowiedzialnej za stworzenie nowej maszyny, mówi: Dzięki naszemu urządzeniu można produkować większe ilości polimerowych butelek i pojemników wszelkich typów z większą wydajnością. Ustanawiamy nowy punkt odniesienia w zakresie kosztów produkcji innowacyjnych, dopasowanych do potrzeb produktów. Kavoblow jest oparte na projekcie maszyny przeznaczonej do formowania wtryskowego, ale jednocześnie ma jednostkę odpowiedzialną za produkcję w technologii rozdmuchu. Takie unikatowe połączenie oznacza, że pre[...]

Optymalizacja kosztów opakowań w FMCG


  W dniach 19-20 czerwca br. w podwarszawskiej miejscowości Białobrzegi odbyła się konferencja pt.: "Optymalizacja kosztów opakowań w FMCG*", zorganizowana przez firmę Movida Conferences. Doświadczeni organizatorzy licznych konferencji zadbali o wysoki poziom tego spotkania, zapraszając uznanych specjalistów z branży FMCG, którzy w trakcie swoich prelekcji dzielili się obszerną wiedzą z zaproszonymi gośćmi. Warto podkreślić, że miesięcznik "Opakowanie" był jedynym patronem medialnym tego nader ciekawego spotkania. Wstępem do konferencji była prelekcja Grzegorza Ganczewskiego, specjalisty w Zakładzie Ekologii Opakowań Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Opakowań, poświęcona ocenie cyklu życia opakowania. Model LCA (Life Cycle Assessment) został przedstawiony jako uniwersalne narzędzie oceny opakowań pod kątem optymalizacji kosztów i oddziaływania na środowisko. Głównym celem omawianego modelu jest otrzymanie obiektywnej oceny końcowej - ponieważ LCA służy domodelowania skomplikowanej rzeczywistości; każdy model jest jej uproszczeniem. Prowadzenie badań nad cyklem życia opakowania znajduje zastosowanie m.in. w prywatnych przedsiębiorstwach chcących lepiej poznać swój produkt i określić dzięki t[...]

Dążąc do perfekcji


  Dla wielu poligrafów drukowanie to nie tylko sposób na biznes, czy proces produkcyjny polegający na jedno- lub wielobarwnej reprodukcji obrazu. Większość z nich traktuje poligrafię jako pasję, której poświęcają całe swoje życie. Dla nich drukowanie to sztuka. Tak też jest w przypadku Andrzeja Rabendy, prezesa krakowskiej drukarni Multipress, i jego całej załogi.Multipress już od ponad dwudziestu lat koncentruje swoją działalność na produkcji wysoko przetworzonych etykiet i opakowań kartonowych oraz materiałów promocyjnych POS dla szeroko pojętego przemysłu spożywczego. Aby sprostać wciąż wzrastającym wymaganiom klientów niezbędne jest ciągłe wprowadzanie zmian mających na c[...]

Siła barwy


  Zdaniem Izabeli Helik, dyrektor ds. badań i rozwoju w firmie Global Colors Polska (GCP S.A.) "Barwa to nic innego jak emocje". W literaturze można się spotkać z niewyczerpalnym źródłem określeń tego terminu. Jednak patrząc na barwę od strony teoretycznej, spotyka się definicję związaną z wrażeniem barwnym powstającym w mózgu w efekcie działania bodźca świetlnego na światłoczułe receptory oka ludzkiego. Pewne jest, że otaczające nas barwy wywierają wpływ na umysł i ciało za sprawą drgań, których częstotliwość jest różna dla każdego koloru - za widzenie barwy niebieskiej odpowiada około 4 proc. czopków oka, za zieloną 32 proc. czopków, zaś za czerwoną 64 proc.Wbranżach związanych z reklamąwizualną, gdzie percepcja odgrywa główną rolę, barwa, jej postrzeganie i oddziaływanie na potencjalnego klienta pełni niezwykle ważną funkcję. To właśnie tematyce barwy - choć nie tylko - został poświęcony cykl wykładów zorganizowanych przez firmę Global Colors Polska SA z myślą o przedstawicielach przemysłu kosmetycznego. Spotkanie odbyło się 12 października br. w podwarszawskim Pałacu w Otrębusach. GCP jest największym w Polsce i czołowym w Europie Środkowo- Wschodniej producentem koncentratów barwiących i dodatków uszlachetniających do tworzyw sztucznych. Obecna [...]

Innowacja kluczem do sukcesu firmy Eurocast


  W każdym biznesie, bez względu na charakter działalności, kreatywność pracowników i kadry zarządzającej odgrywa niezwykle istotną rolę. Bez niej rozwój przedsiębiorstwa byłby niemożliwy. Zwłaszcza w wysoce nasyconej branży opakowaniowej jest to szczególnie ważna kwestia. Dlatego właśnie ciągły rozwój, poprzez wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań, z powodzeniem wpisuje się w strategię spółki Eurocast - pomorskiego lidera w zakresie produkcji folii przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Firma Eurocast swoją działalność w branży opakowaniowej rozpoczęła w 1997 r. jako centrum dystrybucji folii miękkich. Od tamtego czasu wiele się zmieniło. Zwłaszcza rok 2012 był dla spółki okresem pozytywnej metamorfozy. Spółce udało się z sukcesem przeprowadzić niezbędne działania restrukturyzacyjne, które przyniosły istotny wzrost produkcji oraz osiągniecie bardzo dobrego wyniku finansowego za 3 kwartały 2012 roku, przekraczającego znacząco założenia budżetowe. Zmiana w zarządzie spółki, oprócz aspektu wizerunkowego Eurocast, stworzyła przed spółką kolejne możliwości dalszego rozwoju poprzez otwarcie na nowe rynki oraz segmenty produktowe. Obecnie spółka zatrudnia 140 osób i dysponuje nowoczesnymi pomieszczeniami magazynowo-produkcyjnymi o powierzchni 11 tys. m2, zlokalizowanymi na terenie liczącym 88 tys. m2. Eurocast jest pierwszą w Polsce firmą, która rozpoczęła produkcję wielowarstwowej nieorientowanej folii poli[...]

Nowa Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych


  W dniach 12-14 lutego br. w Warszawie odbyła się konferencja pt. "Nowa Ustawa o Odpadach. Rewolucyjne zmiany, nowe obowiązki. Nowe kary i sankcje" organizowana przez firmę Movida Conferences. Wśród omawianych zagadnień znalazł się projekt nowej Ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. Konieczność zmian dotychczas obowiązującej ustawy wynika z braku jej zgodności z wymogami UE. Ponieważ obecnie obowiązująca ustawa wymagałaby wprowadzenia licznych zmian, zrezygnowano z procesu jej nowelizacji na rzecz utworzenia nowej ustawy. Przepisy w niej zawarte mają na celu uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami opakowaniowymi.Projektowi nowej Ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych został poświęcony ostatni, "specjalny dzień" konferencji, podczas którego prelekcje wygłosili Konrad Nowakowski, kierownik Zakładu Ekologii Opakowań w Centralnym Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Opakowań oraz Paweł Wójcik, doradca z zakresu naliczania opłaty produktowej oraz gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Nowa Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych po wprowadzeniu w życie będzie zastępowała Ustawę z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospoda[...]

Targowa inauguracja jesieni


  We wrześniu miały miejsce znaczące dla segmentu opakowaniowego targi: monachijskie drinktec (11-15 września), norymberskie FachPack (24-26 września), brukselskie Labelexpo (24-27 września) i oczywiście poznańskie Pakfood (23-26 września).Łatwo zauważyć, że FachPack, Labelexpo i Pakfood odbywały się w tym samym czasie. Biorąc pod uwagę rozmach i rozmiar dwóch pierwszych warto się zastanowić, czy zmiana terminu targów Pakfood nie wpłynęłaby na wzrost zarówno liczby odwiedzających, jak i wystawców? Odpowiedź na to pytanie nie jest jednak oczywista, ponieważ data Pakfoodu była uzależniona od odbywających się w tym samym czasie targów Polagra Food, Polagra Gastro i Polagra Tech; na terenie MTP odbywały się także wystawy Invest Hotel oraz Smaki Regionów. Bezpośrednie sąsiedztwo tych imprez miało duży wpływ na frekwencję i zaangażowanie uczestników targów Pakfood, którzy zapoznali się z ofertą 130 wystawców tego wydarzenia. Uroczystą galę otwarcia targów Polagra Food, Polagra Gastro, Polagra Tech oraz Pakfood i Invest Hotel poprzedziła konferencja prasowa ministra rolnictwa - Stanisława Kalemby oraz prezesa MTP - Andrzeja Byrta. W uroczystym otwarciu targów uczestniczył także wicepremier i minister gospodarki - Janusz Piechociński. Mówiąc o uroczystości inauguracyjnej należy wspomnieć o wyróżnieniu, jakie podczas niej otrzymał redaktor Opakowania - Marian Feldman, który zwyciężył w plebiscycie "Zasłużony dla Przemysłu Opakowań 2013". Wyróżniono go za 60-letnią działalność na rzecz popularyzacji i promocji opakowalnictwa oraz polskiego przemysłu opakowań. Zdaniem organizatorów tegoroczna edycja targów Pakfood odniosła sukces i cieszyła się dużym zainteresowaniem. Z biznesowego punktu widzenia najważniejsze jest to, że od wielu lat udaje się zachować bardzo profe[...]

KBA dla producentów opakowań


  W dniach 14-15 maja br. w Radebeul firma Koenig & Bauer AG zorganizowała Dni Otwarte dla swoich obecnych i potencjalnych klientów z całego świata - w spotkaniu uczestniczyło 450 osób z ponad 40 krajów. Biorąc pod uwagę silną pozycję, jaką zajmuje oddział KBA CEE w strukturach tego koncernu, w Radebeul zagościło wielu reprezentantów polskich drukarń opakowaniowych, którzy stanowili najliczniejszą grupę wśród uczestników spotkania.Hasłem przewodnim majowych Dni Otwartych, poświęconych stricte branży opakowaniowej, było "Packaging. Competence. Network. 2014". Oprócz interesujących sesji wykładowych, podczas których wystąpił m.in. Thibaud Carlier - purchasing group manager działu Carton and Labels obszaru EMEA w firmie Procter & Gamble, organizatorzy zapewnili także pokazymaszyn na żywo, podczas których można było skonfrontować teorię z praktyką. Dzięki podziałowi serii pokazów na poszczególne segmenty rynkowe (druku opakowań żywności, produktów niespożywczych, farmaceutyków i kosmetyków) każdy z uczestników mógł znaleźć rozwiązanie dopasowane do własnej produkcji. Po uroczystym przywitaniu gości rozpoczęła się sesja wykładowa, której pierwszym prelegentem był wspomniany wcześniej Thibaud Carlier. Starał się on zaprezentować zgromadzonej publiczności, jak produkt opakowaniowy jest postrzegany ze strony koncernu ta[...]

 Strona 1