Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Justyna Wójcik-Leń"

Radosne Gaudeamus

Czytaj za darmo! »

października 2014 roku Wyższa Szkoła Inżynieryjno - Ekonomiczna w Rzeszowie obchodziła Jubileusz 15-lecia działalności. Po wzniosłym Breve Regnum oraz odśpiewanym hymnie państwowym, uroczystość rozpoczęło przemówienie JM Rektor dr Sylwii Pelc, która przybliżyła historię uczelni, zwracając jednocześnie uwagę na jej dynamiczny rozwój we wszystkich obszarach funkcjonowania.Pani Rektor powitała gości z Polski, Słowacji i Ukrainy -przedstawicieli uczelni i instytucji naukowych, które reprezentowali. Z Polski: ● prof. dr hab. inż. Józef Horabik - D[...]

Międzynarodowa dyskusja o innowacjach w geodezji i nie tylko... DOI:


  W dniach 10-12 czerwca 2015 r. odbyła się cykliczna, VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. "Innowacyjne technologie geodezyjne - zastosowania w różnych dziedzinach gospodarki", organizowana przez Wyższą Szkołę Inżynieryjno - Ekonomiczną w Rzeszowie we współpracy z Towarzystwem Rozwoju Obszarów Wiejskich, Lwowskim Narodowym Uniwersytetem Rolniczym w Dublanach oraz Politechniką Lwowską. Miejscem konferencji był Ośrodek Szkoleniowo - Wypoczynkowy "Cyziówka" w Kamionce. Przybyłych gości uroczyście powitał i otworzył konferencję prof. dr hab. inż. Stanisław Sosnowski - Prezydent Wyższej Szkoły Inżynieryjno - Ekonomicznej w Rzeszowie. Następnie przekazał głos prof. dr. hab. inż. Karolowi Nodze, Przewodniczącemu Komitetu Naukowego Konferencji, który zapowiedział sesje referatowe. Pierwsza sesja referatowa została poświęcona zagadnieniom związanym z tematyką scalenia gruntów, w której mówiono o z[...]

 Strona 1