Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"ANDRZEJ KOTARBA"

Termoprogramowana desorpcja metali alkalicznych z modelowych i rzeczywistych powierzchni katalitycznych

Czytaj za darmo! »

Dokonano krótkiego przeglądu możliwości badań powierzchni katalitycznych promowanych alkaliami metodą SR-TAD, termicznej desorpcji metali alkalicznych z równoległą detekcją strumieni atomów, jonów i stanów wzbudzonych. Parametry desorpcji potasu i cezu z wybranych układów modelowych i katalizatorów przemysłowych pozwalają na identyfikację faz powierzchniowych, określenie stabilności i dyst[...]

Katalizator do niskotemperaturowego rozkładu tlenku azotu(I) ze strumienia gazów resztkowych z instalacji kwasu azotowego

Czytaj za darmo! »

Modelowanie molekularne oraz badania laboratoryjne z użyciem modelowych mieszanin gazowych doprowadziły do opracowania katalizatora do usuwania N2O z gazów resztkowych z instalacji kwasu azotowego. Optymalny skład katalizatora o strukturze spinelu Co3O4 uzyskano w wyniku modyfikacji jego struktury elektronowej poprzez domieszkowanie objętościowe i powierzchniowe. Eksperymentalnie określono rodzaj i zakres tego domieszkowania. Wyniki testów aktywności zoptymalizowanego katalizatora z wykorzystaniem gazów resztkowych z instalacji kwasu azotowego potwierdzają jego wysoką aktywność w temp. poniżej 350°C, w obecności inhibitorów (H2O, O2, NOx) oraz dużą stabilność. W przepływie gazów resztkowych w temp. 350°C opracowany katalizator wykazywał konwersję N2O powyżej 97% przez co n[...]

 Strona 1