Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"M. Kwiatkowski"

Z PÓŁKI KSIĘGARSKIEJ

Czytaj za darmo! »

W. Szewczyk - TECHNOLOGIA BIOCHEMICZNA, Warszawa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej 1995; 274 strony Prezentowana książka jest przeznaczona przede wszystkim dla studentów politechnik jako pomoc do wykładu o tym samym tytule. Ze względów dydaktycznych preferowane są w niej wiadomości o podstawowym charakterze, a informacje objęte - zgodnie z programem nauczania innymi wykładam[...]

Konferencja Branżowa nt. - Kosmetyki i Chemia Gospodarcza"

Czytaj za darmo! »

21 września 1995 r. w siedzibie spółki Ciech w Warszawie odbyła się konferencja przedstawicieli zakładów dawnej Polleny oraz prywatnych producentów kosmetyków i wyrobów chemii gospodarczej. Branża ta chyba w największym stopniu odczuwa skutki wprowadzenia gospodarki rynkowej, konkurencji zagranicznej oraz załamania naszego największego rynku eksportowego w krajach Wspólnoty Niepodległych [...]

Z PÓŁKI KSIĘGARSKIEJ DOI:

Czytaj za darmo! »

W.A. Warr (red.), CHEMICAL STRUCTURES - THE INTERNATIONAL LANGUAGE OF CHEMISTRY, Berlin, Springer Verlag 1988; 472 strony Książka zawiera zbiór referatów oraz komunikatów przedstawionych podczas międzynarodowych konferencji (pod tym samym tytułem), która odbyła się w Noordwijkerthout (Holandia) między 31 maja a 4 lipca 1987 r. Treść recenzowanej książki obejmuje wiele aspektów współczesnej chemii komputerowej. (Powszechnie przyjętym, aczkolwiek mylącym synonimem jest "informacja chemiczna", termin ang.: chemical information. W Polsce i we Francji stosuje się nazwę "informatyka chemiczna", bardziej podkreślającą zastosowanie w chemii narzędzi informatyki, tj. komputerów i programów komputerowych). W książce omawia się sposób komputerowego przetwarzania informacji o strukturalnych wzorach organicznych związków chemicznych, które należy uznać za element swoistego języka chemików, umożliwiający naturalne komunikowanie się użytkownika - chemika z systemami informatycznymi. Dość długa już historia stosowania komputerów w chemii wykazała, że opracowane (nawet pod kontrolą międzynarodowych organizacji o dużej randze, np. IUPAC) przed kilkunastu laty metody kodowania struktury związków chemicznych nie wytrzymały próby czasu. Metody te z[...]

Z PÓŁKI KSIĘGARSKIEJ DOI:

Czytaj za darmo! »

E. Grzywa, J. Molenda - .TECHNOLOGIA PODSTAWOWYCH SYNTEZ ORGANICZNYCH, tom II - SYNTEZY, Warszawa, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne 1989; 451 stron, cena 2500.-zł Pierwszy tom Technologii podstawowych syntez organicznych pt. Surowce do syntez, wydany przez Wydawnictwa Naukowo-Techniczne w roku 1987, był omawiany w jednym z poprzednich numerów naszego czasopisma (Przem. Chem. 1988, 67, 521). W drugim tomie przedstawiono metody syntez, które ze względu na obecną i przewidywaną pozycję (tonaż, znaczenie gospodarcze i walory techniczne) są najistotniejsze w światowym przemyśle chemicznym. Zatem najwięcej miejsca poświęcono metodom przeróbki gazu syntezowego, olefin, acetylenu oraz węglowodorów parafinowych i aromatycznych na półprodukty służące do wyrobu tworzyw wielkocząsteczkowych, włókien syntetycznych, farb i lakierów, barwników, środków powierzchniowo czynnych oraz substancji sterujących procesami biologicznymi. Obszernie omówiono m.in. [...]

 Strona 1