Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Ryszard Cygan"

WSPOMNIENIE POŚMIERTNE - Dr inż. Iwona A. Skręt (1957-2013)

Czytaj za darmo! »

Iwona Anna Skręt urodziła się dn. 22 lutego 1957 r. w Koszęcinie. Szkołę podstawową ukończyła w Łańcucie, gdzie następnie uczęszczała do Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza. Po zdaniu matury w 1976 r. została skierowana przez Politechnikę Warszawską na studia w Rumunii. Studiowała w Instytucie Ropy i Gazu w Ploieşti na Wydziale Technologii Przeróbki Ropy i Gazu. Pracę dyplomową na temat otrzymywania węglowodorów aromatycznych w procesie reformingu katalitycznego benzyny opracowała w katedrze pod kierunkiem prof. Constantina Ionesco. Studia ukończyła w 1982 r. Dnia 2 listopada 1982 r. została przyjęta do pracy w Instytucie Technologii Nafty w Krakowie w Zakładzie Analiz Fizyko- Chemicznych, a po odbyciu stażu przeszła do[...]

 Strona 1