Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"ZDZISŁAW PAKOWSKI"

Ocena przydatności metod hydrofobizacji filtrów włóknistych z naniesionym aerożelem krzemionkowym

Czytaj za darmo! »

Znanych jest niewiele mediów filtracyjnych umożliwiających prace w zakresie poniżej dolnej granicy przepuszczalności filtrów HEPA. Mają one z reguły małą przepuszczalność dla gazów, z tego powodu ich praktyczne zastosowanie wymaga dużej różnicy ciśnień. Wady tej nie mają filtry włókniste z naniesioną warstwą aerożelu krzemionkowego. Pory aerożelu mają wielkość 20-30 nm co umożliwia filtrac[...]

Suszenie biomasy parą przegrzaną do celów produkcji brykietowanego paliwa odnawialnego

Czytaj za darmo! »

W ostatnich latach wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych stał się integralnym elementem zrównoważonego rozwoju wielu państw Europy i świata. Wykorzystanie biomasy wiąże się z wytworzeniem energii tanim kosztem oraz obniżeniem ujemnego wpływu na środowisko, wynikającym z małej emisji zanieczyszczeń. Ponadto ditlenek węgla, pochodzący z biomasy, nie zwiększa efektu cieplarniane[...]

Nowe rozwiązanie problemu suszenia gruboziarnistej zawiesiny nieorganicznej w kombinowanej suszarce rozpryskowo-fluidalnej

Czytaj za darmo! »

W procesie produkcji paszowych fosforanów wapniowo-magnezowych występuje problem właściwego wyboru sposobu i parametrów procesu suszenia zawiesiny ze względu na znaczne ilości wody do odparowania i szeroki przedział rozmiaru dość dużych cząstek. Problemu tego nie udało się pokonać w pierwotnej wersji rozwiązania. Zespół autorów tej pracy dokonał modernizacji instalacji, wprowadzając minimu[...]

 Strona 1