Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Marek Głogowski"

Prof. Juliusz Bohdan Gajewski (1952-2018) DOI:

Czytaj za darmo! »

Juliusz Bohdan Gajewski urodził się 26 marca 1952 r. we Wrocławiu, był jedynym dzieckiem Jerzego i Zofii z domu Wojciechowskiej. Zdał maturę w II Liceum Ogólnokształcącym im. Piastów Śląskich w 1971 r. Studia wyższe na Wydziale Elektrycznym Politechniki Wrocławskiej ukończył w 1976 r. z wynikiem bardzo dobrym. Otrzymał dyplom magistra inżyniera elektryka w specjalności automatyka na podstawie pracy magisterskiej "Identyfikacja obiektów statycznych przy użyciu wielomianów ortogonalnych" napisanej w Instytucie Cybernetyki Technicznej. W tym samym roku podjął pracę na stanowisku asystenta w Instytucie Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Został przyjęty na stacjonarne Studium Doktoranckie. W 1980 r. obronił pracę doktorską "Pomiar ładunku elektrycznego strumienia pyłu", której promotore[...]

 Strona 1