Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Amadeusz Masny"

WYKRYWANIE ANOMALII W SIECIACH STEROWANYCH PROGRAMOWO Z WYKORZYSTANIEM DYNAMICZNEJ TELEMETRII ORAZ GŁĘBOKICH SIECI NEURONOWYCH DOI:10.15199/59.2019.7.29


  Tradycyjne metody zarządzania sieciami komputerowymi jak i monitorowania owych sieci, opierają się na zbieraniu danych przez protokoły takie jak np. SNMP (Simple Network Management Protocol), NetFlow, IPFIX, czy NETCONF (Network Configuration Protocol) [1]. Wiele firm tworzy na tej podstawie własne narzędzia pozwalające na wgląd w stan swojej sieci komputerowej jak i reagowanie na awarie. Wraz z imponującym wzrostem zapotrzebowania na usługi sieciowe, wzrosły wymogi dotyczące poszczególnych komponentów jak i aplikacji monitorujących. Ilość danych generowanych przez urządzenia sieciowe, zarówno danych kontrolnych, statystycznych jak i użytkowych, rośnie niewyobrażalnie szybko [2]. Tradycyjne metody analizy z udziałem człowieka wymagają wykwalifikowanych zasobów ludzkich jak i czasu pracy, co w dzisiejszej dobie komputeryzacji jest coraz bardziej wypierane przez rozwiązania zautomatyzowane. Jednym z rozwiązań pozwalającym na implementację nowoczesnych metod zarządzania i monitorowania sieci teleinformatycznych jest koncepcja sieci sterowanych programowo (SDN, Software Defined Networks) [3]. Wprowadza ona scentralizowaną architekturę zarządzania siecią komputerową, która jest w pełni programowalna. Jednak nadal pozostaje aspekt analityczny, którego zadaniem jest ciągłe monitorowanie sieci jak i wykrywanie anomalii. Zbieranie danych w jednym, centralnym miejscu ma swoje korzyści z punktu widzenia biznesowego. Wspólna baza ułatwia koordynację oraz korelację zbieranych wyników. Mimo wszystko, przeszukiwanie takiej bazy może stanowić duży problem obliczeniowy znany jako "big data analytics"[4]. Z pomocą przychodzą narzędzia ułatwiające implementację, wdrożenie oraz wykorzystywanie ogromnych zbiorów danych. Przykładem jest rozwiązanie otwarte (open source) zaproponowane przez firmę Cisco - Platform for Network Data Analytics (PNDA) [5]. PNDA pozwala na gromadzenie oraz odczyt danych wraz z ich analizą w czasie niemalże rzeczywi[...]

 Strona 1