Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"GRZEGORZ DAŃCZAK"

Odporność na korozję elektrochemiczną drutów przeznaczonych na prowadniki kardiologiczne


  W pracy przedstawiono wyniki badań odporności na korozję elektrochemiczną drutów wykonanych ze stali nierdzewnej X10CrNi18-8 przeznaczonych na prowadniki stosowane w kardiologii inwazyjnej. Pomiary realizowano w roztworze sztucznego osocza z wykorzystaniem systemu do badań elektrochemicznych VoltaLab®PGP201. Na podstawie zarejestrowanych krzywych polaryzacji wyznaczono charakterystyczne wielkości opisujące odporność na korozję elektrochemiczną, tj.: potencjał przebicia, opór polaryzacyjny, gęstość prądu korozyjnego, a także szybkość korozji. Określono wpływ odkształcenia w procesie ciągnienia oraz sposobu przygotowania powierzchni drutów na ich odporność na korozję elektrochemiczną. The work presents the results of electrochemical corrosion tests of wire made of stainless steel X10CrNi18-8. The tests were performed in artificial plasma solution with the use of electrochemical testing system VoltaLab®PGP201. On the ground of recorded polarization curves, typical characteristics that describe electrochemical corrosion have been determined, i.e.: breakdown potential, polarization resistance, corrosive current density and corrosion rate. The impact of strain in the drawing process and ways of wire surface preparation to their electrochemical corrosion have been determined. Słowa kluczowe: kardiologia, prowadnik, odporność na korozję elektrochemiczną Key words: cardiology, leader, electrochemical corrosion resistance 1. Wprowadzenie. W minionym 10-leciu nastąpił dynamiczny rozwój polskiej [...]

 Strona 1