Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Jarosław Tworóg"

Nowy paradygmat programowania DOI:

Czytaj za darmo! »

Sztuczna inteligencja to typ oprogramowania, ale również dziedzina nauki, która po 60 latach badań matematycznych i eksperymentów ze sztucznymi sieciami neuronowymi, wchodzi do użytku. Zaczyna się czas zastosowań praktycznych.Oprogramowanie, które zwykliśmy nazywać inteligentnym, rzadziej sztuczną inteligencją (AI), to oprogramowanie zawierające w swej konstrukcji moduły statystyczne, najczęściej w postaci sztucznych sieci neuronowych. Moduły te nazywane są słabą albo wąską sztuczną inteligencją (Weak AI/Narrow AI). Maszyny z jej elementami są w powszechnym użytku. Wraz ze wzrostem ich liczby następuje proces integracji, co rodzi nową jakość. Ujawnia się ona w rozwiązaniach Big Data oraz systemach ekspertowych. Dysponujemy już maszynami, które wykazują cechy "myślenia". Dotąd okazywało się, że przejście do praktyki wymagało techniki i techno[...]

Czas na dyskusję o sieci 5G DOI:

Czytaj za darmo! »

Najczęściej sieć 5G kojarzy się nam głównie z kolejną, wyższą generacją smartfonów i jeszcze "szybszym" łączem bezprzewodowym. Jednak nie prędkość, lecz gwarancja stałości uzgodnionych z operatorem parametrów będzie jej istotą. Koncepcja gęstej dostępowej sieci światłowodowej 5G zakłada, że jej użytkownikami będą… maszyny wymagające ściśle zdefiniowanych, gwarantowanych technicznie i stabilnych parametrów pracy. A także, że jej architektura i oprogramowanie zapewnią gwarantowane parametry techniczne definiowane przez użytkownika w komunikacji end -to-end, co wymaga opracowania zintegrowanego zarządzania wszystkimi warstwami sieci. Na co liczymy? Wprowadzenie sieci 5G oznacza w głównej mierze rozwój i pojawienie się nowych innowacyjnych usług, które będę miały ogromny wpływ na takie sektory, jak np. produkcyjny, energetyczny czy przemysłowy. Obniżą się koszty dział[...]

Przemysł 4.0 - istota transformacji DOI:


  Pojęcia Przemysł 4.0 (i4.0), Gospodarka 4.0 i Społeczeństwo 5.0 powstały w wyniku badań nad zmianami, jakie niesie za sobą rozwój nauki i techniki. Sugerują, że jesteśmy u progu wielkiego przełomu. Sieci 5G to zapowiedź transformacji sieci komunikacji elektronicznej. Razem stanowią opis rzeczywistości pozwalający na roztoczenie szerszej wizji. Jej motywem przewodnim jest wynalazek sztucznej inteligencji (AI).i4.0 to termin sygnalizujący, że wchodzimy w 4. etap rozwoju epoki przemysłowej. Pierwsze trzy zdeterminowały kolejne wynalazki: maszyna parowa, silnik elektryczny, komputer. Pojęcie to weszło do obiegu w Europie w 2011 r. w wyniku prac studialnych prowadzonych w Niemczech (https://www.vdi-nachrichten.com/ Technik-Gesellschaft/Industrie-40-Mit-Internet- Dinge-Weg-4-industriellen-Revolution). Termin gospodarka 4.0 pojawił się w polskiej przestrzeni medialnej w 2015 r., choć ze względów językowych tłumaczenie "industry" jako "przemysł" jest zawężające. Idea społeczeństwa 5.0 nawiązuje do podziału historii rozwoju cywilizacji na 4 epoki gospodarcze: łowiecką, agrarną, przemysłową i cyfrową. Według tej wizji historii epoka przemysłowa kończy się wraz początkiem cyfryzacji. Jest to pogląd, że wynalazek sztucznej inteligencji kończy epokę cyfrową. Wyraża przekonanie, że transformacja społeczna zainicjowana oprogramowaniem ekspertowym (ale proceduralnym), zostanie zdefiniowana przez potencjał rozwojowy AI. Uformują się zupełnie nowe stosunki społeczno-gospodarcze oparte na wiedzy i współpracy z inteligentnymi maszynami. O istocie dzisiejszego i4.0 Pierwszy opis przemysłu 4.0 był zbiorem wniosków wynikających z procesów zmian technologicznych i logistycznych obserwowanych w niemiecki[...]

 Strona 1